Vol 18 (2016)

Sp.Ed.1

Table of Contents

FOREWORD / UVODNIK PDF
 

UFZG 2015 Conference

Evaluation level in the process of self-evaluation of educational institution/Razina evaluacije u procesu samo-evaluacije obrazovne institucije PDF
Sandra Antulić, Siniša Opić, Daria Tot
Constructivist E-learning in Higher Education/Konstruktivističko e-učenje u visokoškolskoj nastavi PDF
Branko Bognar, Vesna Gajger, Vlatka Ivić
Preschool teachers’ attitudes towards the self-evaluation of preschool intitutions / Odnos odgojitelja prema samovrednovanju dječjih vrtića PDF
Maja Drvodelić, Vlatka Domović
Metric Characteristics of Tests for Assessing Coordination, Speed and Balance in a Four-Year Old Children / Metrijske karakteristike testova za procjenu koordinacije, brzine i ravnoteže kod četverogodišnjaka PDF
Marijana Hraski, Vatroslav Horvat, Igor Bokor
The Assessment of the Competences of the Teacher Training College Students and the Teachers for Inclusive Practice /Procjene kompetentnosti studenata Učiteljskog studija i učitelja za inkluzivnu praksu PDF
Jasna Kudek Mirošević
Motor abilities and school readiness at disadvantaged children / Motorne sposobnosti i spremnost za školu kod djece s posebnim potrebama PDF
Josip Lepeš, Szabolcs Halasi, Josip Ivanović
Is curiosity good for students? The case of Faculty of Teacher Education and Faculty of Kinesiology/Je li dobro biti radoznao? Slučaj studenata Učiteljskog i Kineziološkog fakulteta PDF
Dubravka Miljković, Lana Jurčec
Gender differences of preschool children in fundamental movement skills / Spolne razlike predškolske djece u biotičkim motoričkim znanjima PDF
Ivana Nikolić, Snježana Mraković, Mateja Kunješić
Basic education of the future – Let’s turn the trend! / Osnovno obrazovanje u budućnosti – promijenimo trend! PDF
Najat Ouakrim-Soivio
Can learning for exams make students happy? Faculty related and faculty unrelated flow experiences and well-being/Može li nas učenje za ispit učiniti sretnima? Iskustva zanesenosti na fakultetu i dobrobit studenata PDF
Majda Rijavec, Tajana Ljubin Golub, Diana Olčar
The quality of life of children swimmers / Kvaliteta života djece plivača PDF
Ruža-Jelena Stojić, Marija Lorger, Ivan Prskalo
Elementary school teachers’ attitudes about difficulties in Physical Education (PE) / Stavovi razrednih učitelja o poteškoćama u provedbi nastave tjelesne i zdravstvene kulture PDF
Mara Šumanović, Zvonimir Tomac, Melita Košutić
Some Predictors of Constructivist Teaching in Elementary Education/Neki prediktori konstruktivističke nastave u osnovnom obrazovanju PDF
Tomislav Topolovčan, Milan Matijević, Mario Dumančić
Pupil's Assessment of Teaching and of Himself as Learner – Relevant Items in the Teacher's Creation of Effective Learning Environment/Učenikova procjena nastave i sebe u ulozi onoga koji uči – važne stavke kod učiteljeva oblikovanja poticajne okoline PDF
Milena Valenčić Zuljan
Gender differences in physical activity of ten years old pupils / Razlike u tjelesnoj aktivnosti desetogodišnjaka s obzirom na spol PDF
Donata Vidaković Samaržija, Marjeta Mišigoj-Duraković
Differences in Dealing With Kinesiological Activities and Leisure Time Among Urban and Rural Primary School Pupils / Urbano i ruralne razlike u bavljenju kineziološkim aktivnostima i provođenju slobodnog vremena učenika primarnog obrazovanja PDF
Srna Jenko Miholić, Marijana Hraski, Andreja Juranić
The net-generation methods of learning, on-line activities and upbringing outcomes / Načini učenja, online aktivnosti i ishodi odgoja net-generacije PDF
Vesna Bilić
Kinesiological Education – Present and Future / Kineziološka edukacija – sadašnjost i budućnost PDF
Vladimir Findak
The Importance of Research-Based Data for Design of Intervention Sport Programmes for Children / Važnost rezultata dosadašnjih istraživanja za kreiranje interventnih sportskih programa za djecu PDF
Marjeta Kovač, Janko Strel, Jurak Gregor, Starc Gregor


ISSN: 1848-5197