Constructivist E-learning in Higher Education/Konstruktivističko e-učenje u visokoškolskoj nastavi

Branko Bognar, Vesna Gajger, Vlatka Ivić

Abstract


The use of e-learning has been recommended at all levels of the educational system, thus in higher education as well, but it is very often reduced to downloading teaching materials from the teachers' websites. Students rarely participate in forums discussing some teaching topics, and they even less use the learning management system in their educational process (Dukić & and Mađarić, 2012).

Among the learning management systems, the web application Moodle, which is based on the principles of constructivism and constructionism, is particularly popular. Constructivism assumes that learning is a social process where individuals learn through interacting with other people (Pritchard & Woollard, 2010), while constructionism additionally includes correlation of knowledge and social action (Burr, 2003).

To encourage students to learn through interaction, we conducted an action research with the attempt to explore the possibilities of initiating discussions on the network forum of the Moodle system. The research was organised within the Pedagogy course in the first year of the teacher studies during the two academic years. The most important advantages of this way of learning proved to be the freedom and flexibility of participation, the possibility of exchanging experiences and ideas, reflection and collaborative learning. Discussions on web forums have shown also certain deficiencies such as inadequate and unequal activity of all participants, the lack of connection to the discussions of other participants (monologue form of writing), the lack of criticism, too long texts, technical problems and the problem of availability of computers connected to the Internet. This research has shown that it is possible to organise a constructivist e-learning in higher education students enjoy participating in.

Key words: action research; cooperative learning; learning management system; Moodle; web-based discussion forum

 

- - -

 

Premda se već duže vrijeme preporučuje korištenje e-učenja na svim razinama obrazovnog sustava, a time i u visokoškolskom obrazovanju, ono se vrlo često svodi na preuzimanje nastavnih materijala s mrežnih stranica nastavnika. Studenti znatno rjeđe sudjeluju na forumima posvećenim nastavnoj problematici, a još se rjeđe koriste sustavima za upravljanje učenjem u procesu obrazovanja (Dukić i Mađarić, 2012). Među sustavima za upravljanje učenjem posebno je popularna mrežna aplikacija Moodle koja je utemeljena na principima konstruktivizma i konstrukcionizma. Pri tome konstruktivizam polazi od pretpostavke da je učenje socijalni proces u kojemu ljudi uče u interakciji s drugim ljudima (Pritchard i Woollard, 2010), a konstrukcionizam tome dodaje povezanost znanja i socijalne akcije (Burr, 2003). Kako bi potakli studente na učenje putem međusobne interakcije proveli smo akcijsko istraživanje u kojemu smo nastojali istražiti mogućnosti ostvarivanja rasprava na mrežnom forumu sustava Moodle. Istraživanje je provedeno u okviru kolegija Pedagogija na prvoj godini Učiteljskog studija tijekom dvije akademske godine. Kao najvažnije prednosti takvog načina učenja uočili smo slobodu i fleksibilnost sudjelovanja, mogućnost razmjene iskustava i ideja, refleksivnost i suradničko učenje. Rasprave na web-forumu pokazale su određene nedostatke koje su se najčešće odnosile na nedovoljnu i nejednaku aktivnost svih sudionika, nepovezanost s raspravama drugih sudionika, nedovoljnu kritičnost, preduge tekstove i javljanje tehničkih problema. Ovo istraživanje je pokazalo mogućnosti organizacije konstruktivističkog e-učenje u visokoškolskoj nastavi u kojem studenti rado sudjeluju.

 

Ključne riječi: akcijsko istraživanje; Moodle; mrežni forum za raspravu; suradničko učenje; sustav za upravljanje učenjem.

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v18i0.2221

Refbacks

  • There are currently no refbacks.