Pupil's Assessment of Teaching and of Himself as Learner – Relevant Items in the Teacher's Creation of Effective Learning Environment/Učenikova procjena nastave i sebe u ulozi onoga koji uči – važne stavke kod učiteljeva oblikovanja poticajne okoline

Milena Valenčić Zuljan

Abstract


The beginning of the 21st century is marked by numerous social and economic changes, new knowledge about learning and findings of various meta-analysis on efficient teaching, reforms, innovations, heterogeneous classes and intercultural schools as well as high expectations of teachers and schools. Hence, teachers are coping with new challenges. 

It is important that a teacher can create an effective learning environment and adapt teaching to pupils. The article presents the results of the research carried out on a sample of 577 pupils of the ninth grade of primary schools in Slovenia focusing on teaching mathematics and Slovenian language. We wanted to reveal how pupils estimated teaching and themselves in the role of learners and if they statistically significantly differed in subject marks and gender. The research results showed that learning differentiation and individualization were not adequately performed from two points of view: directly by low evaluation by pupil's estimation of teaching and indirectly by significant differences in all factors between genders and, to a smallerextent by different achievements of pupils.

Key words: differentiation and individualization; encouragement of pupil's thinking; gender; pupil's activity in teaching; subject grades.


---

Početak 21. stoljeća obilježile su brojne društvene i ekonomske promjene, nove spoznaje o učenju, kao i zaključci raznolikih metaanaliza o efikasnom podučavanju, reformama, inovacijama, heterogenim razredima i interkulturalnoj školi, kao i velika očekivanja od učitelja i škole. Zbog svega navedenog učitelji se suočavaju s novim izazovima. Važno je da učitelj zna oblikovati poticajnu  okolinu  za učenje i nastavu prilagoditi učenicima. Priloženi članak prikazuje rezultate istraživanja koje je bilo i provedeno na uzorku od 577 učenika 9. razreda osnovnih škola u Sloveniji, a koje se odnosi na nastavu matematike i slovenskog jezika. Zanimalo nas je kako učenici prosuđuju nastavu i sebe u ulozi onoga koji uči te razlikuju li se statistički značajno u prosudbama s obzirom na ocjene i spol. Rezultati istraživanja su između ostalog upozorili na problem nedostatnog izvođenja diferencijacije i individualizacije učenja te upozorili na dva gledišta: neposredno, s tim da je taj faktor bio nisko vrednovan, i posredno kada su se gotovo kod svih faktora pokazale statistički značajne razlike između spolova, a u nešto manjoj mjeri i razlike između različito uspješnih učenika.

Ključne riječi:  diferencijacija i individualizacija; ocjena zadanog predmeta; poticanje učenikova razmišljanja; spol; učenikova aktivnost na nastavi.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v18i0.2219

Refbacks

  • There are currently no refbacks.