Basic education of the future – Let’s turn the trend! / Osnovno obrazovanje u budućnosti – promijenimo trend!

Najat Ouakrim-Soivio

Abstract


Basic education of the future – Let’s turn the trend! was a development project on compulsory education in Finland. The aim was to assess the current situation, examine the reasons for the drop in learning outcomes in the national and international levels and study the needs to develop teaching and learning in Finnish educational system. Two working groups coordinated by a broad-based steering group were set up for it. The objective of the working group on competence and learning was to discover means for improving learning outcomes, bridging the gap in learning outcomes between girls and boys, ensuring regional equality, safeguarding equal opportunities for further studies and halting the trend of increasing disparities within and between schools. The project also examined the position of minorities and their learning outcomes in Finnish educational system. The working group on motivation and teaching explored different learning environments, study materials including educational games, and innovations that support learning, investigated how learning motivation and wellbeing could be improved, and assessing the significance of motivation and school satisfaction for learning and school attendance. It looked also at the content and methods of education and pre- and in-service training for teachers. In autumn an online survey was organized and 7 000 people answered to it. Also six regional events were held in late autumn in 2014. The purpose of these events was to facilitate an extensive public discussion about the future of basic education. The working groups’ proposals as well as the results of the survey were presented more detailed in the beginning of March when the rapport of this development project was published. The proposals are to be exploited in the drawing up of the government programme after the next parliamentary elections in April 2015.

Keywords: learning outcomes; equality and equity; basic education; education policy

 

- - -

Osnovno obrazovanje u budućnosti – Promijenimo trend! razvojni je projekt u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju u Finskoj. Cilj je procijeniti trenutnu situaciju, proučiti razloge za pad u ishodima učenja na nacionalnoj i međunarodnoj razini i proučiti potrebe za razvojem poučavanja i učenja u finskom obrazovnom sustavu. Dvije radne skupine koordinira upravni odbor. Cilj radne skupine zadužene za kompetencije i učenje je pronaći načine za poboljšanje ishoda učenja, premošćivanje jaza između ishoda učenja djevojčica i dječaka, uspostavljanja regionalne ravnopravnosti; očuvanje jednakih mogućnosti za buduća istraživanja i zaustavljanja trenda povećanja nejednakosti unutar škola i među školama. Projekt će također proučiti položaj manjina i njihove ishode učenja u finskom obrazovnom sustavu. Radna skupina zadužena za motivaciju i poučavanje proučit će različita okruženja za učenje, zatim materijale koji uključuju obrazovne igre i inovacije koje potpomažu učenje, proučiti kako se motivacija za učenje i dobrobit mogu poboljšati te ocijeniti važnost motivacije i zadovoljstva školom za učenje i pohađanje škole. Također će biti istraženi sadržaj i metode obrazovanja, zatim obrazovanje budućih nastavnika i nastavnika praktičara. Online anketa organizirana je prošlu jesen i anketirano je 7000 ispitanika. Također, u kasnu jesen održana su regionalna događanja. Svrha tih događanja je olakšati opsežnu javnu raspravu o budućnosti osnovnog obrazovanja. Prijedlozi radnih skupina kao i rezultati ankete bit će detaljnije prikazani početkom ožujka 2015. kada će biti prikazan i izvještaj o razvojnom projektu. Prijedlozi će se razmatrati i putem razvoja Vladina programa nakon sljedećih parlamentarnih izbora u travnju 2015.

 

Ključne riječi: ishodi učenja; ravnopravnost i pravednost; osnovno obrazovanje; obrazovna politika.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v18i0.2222

Refbacks

  • There are currently no refbacks.