Vol 18, No 1 (2016)

Table of Contents

FOREWORD / UVODNIK PDF
 
The Influence of Content on the Development of Students' Critical Thinking in the Initial Teaching of Mathematics/Utjecaj sadržaja na razvijanje kritičkog mišljenja učenika u početnoj nastavi matematike PDF
Sanja Maričić, Krstivoje Špijunović, Bojan Lazić
Exploring the Vocabulary Learning Strategy Use of Teachers in Their Vocabulary Instruction/Kako se nastavnici koriste strategijama za usvajanje vokabulara kada poučavaju vokabular PDF
Sindhu Vasu, Senkamalam Periyasamy Dhanavel
Relationship between Morphological Characteristics and Motor Knowledge in Eleven-year-old Female Pupils/Povezanost morfoloških karakteristika i motoričkih znanja kod jedanaestogodišnjih učenica PDF
Lidija Vlahović, Bojan Babin, Josip Babin
Pupils' Speech Development in the Croatian Language from First to Fourth Grade of Primary School/Razvoj govora učenika od prvog do četvrtog razreda osnovne škole u hrvatskom jeziku PDF
Vesna Grahovac-Pražić
Code-Switching from L2 to L1 in EFL Classrooms/Prebacivanje kodova između J1 i J2 u poučavanju engleskoga kao stranoga jezika PDF
orhan iyitoglu
The Use of Data Mining for Strategic Management: A Case Study on Mining Association Rules in Student Information System / Upotreba rudarenja podataka u strateškom menadžmentu: analiza slučaja upotrebe pravila pridruživanja rudarenja podataka u informacijs PDF
Aytuğ Onan, Vedat Bal, Burcu Yanar BAYAM
Students' Attitudes toward Formal Education, Non-Formal and Informal Learning / Stavovi studentica i studenata prema formalnom obrazovanju, neformalnom i informalnom učenju PDF
Marlena Plavšić, Marina Diković
An Examination of the Effect Two Different Evaluation Methods Used in CPR Training Have on the Learning Process / Analiza utjecaja dviju različitih metoda koje se koriste za procjenjivanje usvojenosti tehnike kardiopulmonalne reanimacije na proces učenja PDF
Fatma Demir Korkmaz, Esma Ozsaker, Nurten Tasdemir, Kevser Karacabay
Money and Career or Calling? Intrinsic vs. Extrinsic Work Orientations and Job Satisfaction of Croatian and Slovenian Teachers / Novac i karijera ili životni poziv? Intrinzične vs. ekstrinzične radne orijentacije i zadovoljstvo poslom hrvatskih i slovensk PDF
Majda Rijavec, Sonja Pečjak, Lana Jurčec, Polona Gradišek
Theoretical Backgrounds of E-Learning / Teorijska polazišta e-učenja PDF
Branko Bognar
NEWS AND EVENTS / NOVOSTI I DOGAĐAJI PDF
 
PUBLICATIONS / IZDANJA PDF
 


ISSN: 1848-5197