The Influence of Content on the Development of Students' Critical Thinking in the Initial Teaching of Mathematics/Utjecaj sadržaja na razvijanje kritičkog mišljenja učenika u početnoj nastavi matematike

Sanja Maričić, Krstivoje Špijunović, Bojan Lazić

Abstract


Abstract

This paper points out the importance of developing critical thinking in the initial teaching of mathematics and highlights some of the problems associated with its realization. In this context, the authors draw attention to the definition of critical thinking and the role of content (tasks) in its development. Starting from the specificity of initial teaching of mathematics and students' age, critical thinking is operationalized through specific skills (formulation of the problem, reformulation of the problem, evaluation, sensitivity to the problems), that become apparent in work with mathematical content. On a sample of 246 students (9.5–10.4 years old), an experimental study (experiment with parallel groups) was organized in order to examine whether, with the selection of appropriate content (tasks), critical thinking in the initial teaching of mathematics can be developed. The results show that, with the appropriate choice of content, students' critical thinking, viewed as a whole, can be developed and that, in that process, we can significantly influence the development of each of its skills (formulation of the problem, reformulation of the problem, evaluation, sensitivity to the problems).

Key words: evaluation; formulation of the problem; mathematics; reformulation of the problem; task.


---Sažetak

U radu se ukazuje na važnost razvijanja kritičkog mišljenja učenika u početnoj nastavi matematike i ističu neki od problema koji prate njegovo ostvarivanje. U tom kontekstu autori skreću pozornost na određenje pojma kritičko mišljenje i ulogu sadržaja (zadataka) u njegovu razvijanju. Polazeći od specifičnosti početne nastave matematike i dobi učenika, kritičko mišljenje operacionaliziraju kroz konkretne sposobnosti (formuliranje problema, reformuliranje problema, evaluacija, osjetljivost za probleme) koje dolaze do izražaja u radu s matematičkim sadržajima. Na uzorku od 246 učenika (dobi od 9,5 do 10,4 godina) organizirali su eksperimentalno istraživanje (eksperiment s paralelnim skupinama) s ciljem da ispitaju može li se izborom odgovarajućih sadržaja (zadataka) razvijati kritičko mišljenje učenika u početnoj nastavi matematike. Rezultati istraživanja pokazuju da se adekvatnim izborom sadržaja kritičko mišljenje učenika, promatrano u cjelini, može razvijati i da se pri tome može značajno utjecati na razvijanje svake od njegovih sposobnosti (formuliranje problema, reformuliranje problema, evaluacija, osjetljivost za probleme).

Ključne riječi: evaluacija; formuliranje problema; matematika; reformulacija problema; zadatak.Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v18i1.1325

Refbacks

  • There are currently no refbacks.