Relationship between Morphological Characteristics and Motor Knowledge in Eleven-year-old Female Pupils/Povezanost morfoloških karakteristika i motoričkih znanja kod jedanaestogodišnjih učenica

Lidija Vlahović, Bojan Babin, Josip Babin

Abstract


Abstract

The research was conducted with the aim to determine the relationship between morphological characteristics and motor knowledge of representative teaching materials of the official curriculum for Physical education for fifth grade female pupils in elementary school. In concordance with the stated, 16 anthropological measures for the evaluation of morphological characteristics and 7 tests of representative teaching material used for the evaluation of motor knowledge were applied on a sample of 152 female pupils. The results of canonical correlation analysis conducted on the systems of morphological variables and motor knowledge variables showed that one pair of statistically significant canonical factors with the 0.61 (p=0.00) canonical correlation coefficient was singled out. The relationship structure of the isolated significant pair of the canonical factor showed that pupils who achieved better results in the motor knowledge tests Fast running (60 m) from low start, Handstand against vertical surface, High jump (scissors technique), Front fall over the shoulder in the dominant side, had lower values in the measures of subcutaneous fat tissue and body volume, and vice versa. The remaining three motor knowledge tests showed somewhat lower, but still negative values of correlation with the mentioned anthropological measures. The redundancy indicators showed that it is possible to evaluate only 16.51% of the motor knowledge variables group variance using the morphological characteristics group of variables, and vice versa, and further on, that it is possible to evaluate 21.57% of the morphological characteristics group of variables variance using the motor knowledge group of variables. The obtained results showed that poorer performance of morphological knowledge in this research was undoubtedly due to endomorphic body stature of the female examinees, which was observed as a pronouncedly disturbing factor. 

Key words: elementary schools; female pupils; motor learning; physical education; somatic characteristics.


---


Sažetak

Istraživanje je provedeno s ciljem utvrđivanja povezanosti morfoloških karakteristika i motoričkih znanja reprezentativnih nastavnih tema službenog plana i programa tjelesne i zdravstvene kulture za učenice petih razreda osnovne škole. U skladu s navedenim na uzorku od 152 učenice u dobi od 11 godina primijenjeno je 16 antropometrijskih mjera za procjenu morfoloških karakteristika i 7 testova reprezentativnih nastavnih tema za procjenu motoričkih znanja. Rezultati kanoničke korelacijske analize provedene između sustava morfoloških varijabli i varijabli motoričkih znanja učenica pokazuju kako je izdvojen jedan par statistički značajnih kanoničkih faktora s koeficijentom kanoničke korelacije od 0,61 (p = 0,00). Struktura relacija izoliranog značajnog para kanoničkog faktora pokazala je da su učenice koje su postigle bolje ocjene u testovima motoričkih znanja Brzo trčanje do 60 m iz niskog starta, Stoj na rukama uz okomitu plohu, Skok u vis prekoračnom tehnikom „škare“ i Pad naprijed preko ramena u dominantnu stranu imale niže vrijednosti u mjerama potkožnog masnog tkiva i voluminoznosti tijela, i obrnuto. Nešto niže, ali također negativne vrijednosti korelacije s navedenim antropometrijskim mjerama pokazala su i preostala tri testa motoričkih znanja. Pokazatelji redundancije ukazuju na to kako je skupom varijabli morfoloških karakteristika moguće procijeniti samo 16,51 % varijance skupa varijabli motoričkih znanja i obrnuto kako je skupom varijabli motoričkih znanja moguće procijeniti 21,57 % varijance skupa varijabli morfoloških karakteristika. Dobiveni rezultati upućuju na zaključak da je za lošije izvođenje motoričkih znanja u ovom istraživanju nesumnjivo odgovorna endomorfna tjelesna građa ispitanica, koja se predstavila kao izraziti remeteći faktor.

Ključne riječi: motoričko učenje; tjelesna i zdravstvena kultura; osnovna škola; učenice; somatske karakteristike.Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v18i1.1885

Refbacks

  • There are currently no refbacks.