Money and Career or Calling? Intrinsic vs. Extrinsic Work Orientations and Job Satisfaction of Croatian and Slovenian Teachers / Novac i karijera ili životni poziv? Intrinzične vs. ekstrinzične radne orijentacije i zadovoljstvo poslom hrvatskih i slovensk

Majda Rijavec, Sonja Pečjak, Lana Jurčec, Polona Gradišek

Abstract


The aim of the present study was to explore whether teachers can be classified into groups according to their work orientations (job, career and calling orientation), and to examine differences between teachers of two transitional countries, Croatia and Slovenia according to their work orientation profiles. Work-life questionnaire (Wrzesniewski et al., 1997) and one item measuring job satisfaction were administered to 345 primary school subject teachers, 171 from Croatia and 176 from Slovenia. Cluster analysis identified two clusters of teachers with different work orientation profiles: intrinsically oriented (higher calling orientation/lower job/career orientation) and extrinsically oriented teachers (lower calling orientation/higher job/career orientation). The percentage of teachers in both countries was higher in the intrinsically oriented group but more teachers belonged to this group in the Croatian than the Slovenian sample (83% vs. 68% respectively). In both samples intrinsically oriented teachers had higher level of job satisfaction. It was concluded that transition period did not make teachers shift from the intrinsic to extrinsic work orientation neither in Slovenia nor in Croatia. Further studies are needed to explain higher percentage of intrinsically oriented teachers in Croatia. Findings from previous studies of higher job satisfaction of teachers with a calling orientation were confirmed.
Key words: job satisfaction; self-determination theory; teachers; transitional countries; work orientations.

---

Cilj ovog istraživanja bio je provjeriti mogu li se učitelji klasificirati u grupe prema svojim radnim orijentacijama (posao, karijera i životni poziv) te ispitati razlike između učitelja u dvije tranzicijske zemlje, Hrvatskoj i Sloveniji, u profilima radnih orijentacija.
U istraživanju je sudjelovalo 345 učitelja osnovne škole (171 iz Hrvatske i 176 iz Slovenije) koji su ispunili Upitnik radnih orijentacija (Work-life questionnaire (Wrzesniewski i sur. 1997) i procijenili svoje opće zadovoljstvo poslom.
Klaster analizom identificirana su dva klastera učitelja s različitim profilima radnih orijentacija: intrinzično orijentirani (veća orijentacija na životni poziv/manja orijentacija na posao i karijeru) i ekstrinzično orijentirani učitelji (manja orijentacija na životni poziv/veća orijentacija na posao i karijeru). Postotak učitelja u obje države bio je veći u intrinzično orijentiranoj grupi, ali je više učitelja pripadalo intrinzičnoj grupi u Hrvatskoj nego u Sloveniji (83% vs. 68%). U oba uzorka intrinzično orijentirani učitelji bili su zadovoljniji poslom.
Zaključeno je da u razdoblju tranzicije ni u Hrvatskoj ni u Sloveniji nije došlo do pomaka od intrinzičnih prema ekstrinzičnim radnim orijentacijama. Potrebna su dodatna istraživanja kako bi se objasnio veći postotak intrinzično orijentiranih učitelja u Hrvatskoj. Potvrđeni su rezultati prethodnih istraživanja o većem zadovoljstvu poslom učitelja s radnom orijentacijom na životni poziv. 
Ključne riječi: radne orijentacije; teorija samodeterminacije; tranzicijske zemlje; učitelji; zadovoljstvo poslom.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v18i1.1163

Refbacks

  • There are currently no refbacks.