Vol 15, No 2 (2013)

Table of Contents

FOREWORD / UVODNIK PDF
 
Correlations of Motor Abilities and Motor Skills in 11-Year-Old Pupils / Povezanost motoričkih sposobnosti i motoričkih znanja kod učenika u dobi od 11 godina PDF
Bojan Babin, Tonči Bavčević, Lidija Vlahović
Possible Influences of a Heavy Backpack on Back Pain Syndrome in Primary School Children / MOGUĆI UTJECAJI TEŽINE ŠKOLSKE TORBE NA BOLNI SINDROM KRALJEŠNICE U DJECE RAZREDNE NASTAVE PDF
Jelena Paušić, Hrvoje Kujundžić, Ana Penjak
Creativity Strategy for Mathematics Instruction / KREATIVNA STRATEGIJA U NASTAVI MATEMATIKE PDF
Valerija Pintér Krekić, Josip Ivanović
The Use of ICT in Primary Schools – Analysis of T the Digital Divide in the Republic of Croatia / Upotreba ICT-a u osnovnim školama - analiza digitalne podjele u Republici Hrvatskoj PDF
Vatroslav Zovko, Ana Didović
Examination of Classroom Teachers’ Technological Pedagogical and Content Knowledge on the Basis of Their Demographic Profiles / Istraživanje pedagoškoga i predmetnoga tehnološkog znanja učitelja na osnovu njihovih demografskih profila PDF
Taner Altun
Contribution of The Evaluation and Self-Evaluation Processes to the Efforts of School Management in the Implementation of the Education for Sustainable Development Concept in Schools / Doprinos procesa vrednovanja i samovrednovanja radu školskog menadžmen PDF
Dunja - Anđić
ABILITY GROUPING AND PUPILS’ RESULTS ON THE NATIONAL ASSESSMENT OF KNOWLEDGE / Grupiranje učenika prema sposobnostima i uspjeh učenika na državnoj maturi PDF
Amalija Žakelj, Milena Ivanuš Grmek
Participative Decision Making: Sinop University Sample, Turkey / SKUPNO DONOŠENJE ODLUKA: PRIMJER SVEUČILIŠTA U SINOPU PDF
Elife Dogan Kilic
Collaborative Online Course Development: Facilitation of Multi-Dimensional Teaching and Learning / Razvijanje suradničkog učenja u online okruženju: provođenje višedimenzionalnog poučavanja i učenja PDF
Ann Nevin, Ida Malian
THE ROLE AND MEANING OF SCHOOL COUNSELING WHEN DEALING WITH PEER VIOLENCE / ULOGA I ZNAČAJ ŠKOLSKOG SAVJETOVANJA U SLUČAJU VRŠNJAČKOG NASILJA PDF
Marija Javornik Krečič, Suzana Kovše, Mateja Ploj Virtič
NEWS AND EVENTS / NOVOSTI I DOGAĐAJI PDF
 
PUBLICATIONS / IZDANJA PDF
 
FROM THE EDITORIAL BOARD / IZ UREDNIŠTVA PDF
 


ISSN: 1848-5197