Collaborative Online Course Development: Facilitation of Multi-Dimensional Teaching and Learning / Razvijanje suradničkog učenja u online okruženju: provođenje višedimenzionalnog poučavanja i učenja

Ann Nevin, Ida Malian

Abstract


Abstract
The authors focus on how instructors and administrators collaborate in order to facilitate multi-dimensional learning and teaching through an online teacher education course. Based on the premise that demonstrating advancement of teaching is related to advances in information sciences and technology, we created and evaluated features of an entirely online special education course. The online course was designed as a joint effort of a team of special education instructors and instructional designers from several American universities, and has been operational for 10 consecutive years. Within an action research framework, we describe recent changes in the course content and online teaching practices. The researchers conducted comparative analysis of the course content and teaching practices demonstrated in the 7 online introductory special education course sections taught over 3 academic years (during spring and fall semesters). The purpose of this paper is to explain how instructors and administrators collaborate in order to facilitate multi-dimensional learning and teaching through an online teacher education course Orientation to Education of Exceptional Children (OEEC). The findings revealed that there is a need for ongoing revisions of the online teaching practices and course content. Final conclusions relevant for the further online course development and improvement of the learning and teaching are offered. 
Key words: action research; online course; teacher education.
---
U ovom radu autori su se usmjerili na načine na koje nastavnici i administrativno osoblje surađuju s ciljem osiguravanja provođenja višedimenzionalnog poučavanja i učenja u online kolegiju za buduće nastavnike. Rad se temelji na pretpostavci da se vidljivi napredak  poučavanja može vezivati uz napredak u području informacijskih znanosti i tehnologije, postavljeni su i vrednovani različiti elementi kolegija iz područja specijalnog odgoja i obrazovanja koji se u cijelosti provodi online. Online kolegij je oblikovao tim sastavljen od nastavnika iz područja specijalnog odgoja i obrazovanja i stručnjaka u području oblikovanja učenja i poučavanja s nekoliko sveučilišta iz Sjedinjenih Američkih Država, a predavan je 10 uzastopnih godina. Uz korištenje metodološkog okvira akcijskog istraživanja opisane su promjene u sadržaju kolegija i metodičkim pristupima online nastavi. Istraživači su proveli usporednu analizu sadržaja kolegija i nastavnih pristupa korištenih u sedam semestara tijekom kojih je ovaj uvodni kolegij iz područja specijalnog odgoja i obrazovanja predavan u razdoblju od 3 akademske godine (u zimskim i ljetnim semestrima). Cilj ovog rada je pojasniti načine na koje nastavnici i administrativno osoblje surađuju s ciljem osiguravanja provođenja višedimenzionalnog učenja i poučavanja u online kolegiju 'Smjernice za obrazovanje djece s posebnostima SODP' (Orientation to Education of Exceptional Children – SODP), a koji pohađaju budući nastavnici. Rezultati istraživanja upućuju na potrebu za stalnim izmjenama u provedbi online nastave te promjenama nastavnih sadržaja. U radu se nude zaključci važni za daljnji razvoj online kolegija i poboljšanje poučavanja.
Ključne riječi: akcijsko istraživanje; online kolegij; obrazovanje nastavnika.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v15i2.410

Refbacks

  • There are currently no refbacks.