The Use of ICT in Primary Schools – Analysis of T the Digital Divide in the Republic of Croatia / Upotreba ICT-a u osnovnim školama - analiza digitalne podjele u Republici Hrvatskoj

Vatroslav Zovko, Ana Didović

Abstract


Abstract 

ICT has changed the way we live, work, learn and communicate. However, the recent uneven expansion of technology use has led to the emergence of differences between countries, regions, groups of people and individuals. In addition, another difference known as the digital divide resurfaced. In this paper the authors have outlined the results of their research, which took place in April and June of 2011 among 4th grade pupils.  The aim of the research was to determine whether the digital divide among 4th grade primary school pupils in certain rural and urban regions exists. Our sample consisted of 286 pupils in 9 primary schools. Four primary schools have been taken as representatives of the urban regions (the town of Zagreb) and 5 of the rural (the region of Nova Gradiška).The results show that the digital divide does not manifest itself when compared against the access of infrastructure. However, the results imply that a digital divide might exist between the pupils of these two regions with regard to the knowledge of technology use, but also to the opportunity of buying new technologies. 

Key words: digital divide; information and communication technology (ICT); Internet.

---
U posljednje vrijeme dolazi do neujednačenog širenja i upotrebe suvremenih tehnologija, što dovodi do sve većih razlika između različitih zemalja, njihovih regija, grupa ljudi i pojedinaca. Pojavila se još jedna nejednakost koja se naziva digitalnom podjelom. U ovom radu prikazani su rezultati istraživanja digitalne podjele učenika 4. razreda koje je provedeno u republici hrvatskoj u travnju i svibnju 2011. godine. Cilj istraživanja bio je utvrditi prisutnost digitalne podjele kod učenika 4. razreda osnovnih škola u jednoj urbanoj i ruralnoj sredini Republike Hrvatske. Ukupno je ispitano 286 učenika u 9 osnovnih škola. 4 osnovne škole predstavljale su urbanu sredinu (grad Zagreb), a 5 ruralnu (okolicu Nove Gradiške). Rezultati su pokazali kako se digitalna podjela kod učenika 4. Razreda ne očituje s obzirom na pristup infrastrukturi. No rezultati su uputili i na postojanje digitalne podjele između učenika ove dvije sredine s obzirom na poznavanje upotrebe tehnologija, ali i s obzirom na mogućnost kupovine novih tehnologija. 
Ključne riječi: digitalna podjela; Internet; informacijsko-komunikacijska tehnologija

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v15i2.412

Refbacks

  • There are currently no refbacks.