Vol 20 (2018)

Sp.Ed.2

Table of Contents

FOREWORD / UVODNIK PDF
 
Children's Opera – Motivation for the Reception of Art in Teaching Music in Primary Education/Dječja opera – poticaj za recepciju umjetničkog djela u nastavi Glazbene kulture u primarnom obrazovanju PDF
Tamara Jurkić Sviben, Ema Herak
Fourth Grade Primary School Pupils' Knowledge of Croatian Orthography with Respect to Textbook Content/Pravopisno znanje hrvatskoga jezika učenika četvrtoga razreda osnovne škole s obzirom na izloženost sadržaju u udžbenicima PDF
Martina Kolar Billege, Monika Blum
The (Lack of) Freedom in Choosing Literary Works and the Problem Approach to Literature Interpretation in Required Reading Lessons/(Ne)sloboda izbora književnih djela i problemski pristup interpretaciji literarnoga predloška u nastavi lektire PDF
Marinko Lazzarich
Opinions of Future Primary Education Teachers on the Application of Drama in Education (DiE)/Mišljenja budućih učitelja primarnog obrazovanja o primjeni dramskog odgoja u nastavi PDF
Zrinka Vukojević
Preschool Teachers' Opinions on the Methodology of Teaching Activities for Developing Pre-Reading and Pre-Writing Skills/Mišljenje odgojitelja o metodičkim postupcima za razvoj predvještina čitanja i pisanja PDF
Vesna Budinski, Iva Lujić
Assessing Language Competence in Croatian Language as a School Subject (Based on Exam Papers for Grades 3-6)/Ispitivanje jezične kompetencije u predmetu Hrvatski jezik (na temelju ispita znanja od 3. do 6. razreda osnovne škole) PDF
Tamara Gazdić-Alerić, Marko Alerić
Teaching Word Stress Patterns in Primary School/Naglasak u osnovnoškolskoj nastavi PDF
Ivana Gusak Bilić, Marko Alerić, Jelena Vlašić Duić
Awareness of Rhyme in Preschool Children with Specific Language Impairment and Without Language Difficulties/Svjesnost rime u djece predškolske dobi s posebnim jezičnim teškoćama i bez jezičnih teškoća PDF
Neda Milošević, Mile Vuković
Types of Reading Tasks in Materials for Early Foreign Language Learning/Vrste zadataka čitanja u materijalima za početno učenje stranog jezika PDF
Marija Smuda Đurić
The Impact of Listening and Speaking Language Skills on the Development of Communicative Competence/Utjecaj jezičnih djelatnosti slušanja i govorenja na razvoj komunikacijske kompetencije u procesu ovladavanja hrvatskim jezikom PDF
Dunja Pavličević-Franić


ISSN: 1848-5197