Types of Reading Tasks in Materials for Early Foreign Language Learning/Vrste zadataka čitanja u materijalima za početno učenje stranog jezika

Marija Smuda Đurić

Abstract


Abstract 

This article presents the results of an investigation into reading tasks presented in the language learning materials for young learners of English as a foreign language. It attempts to explore the frequency and types of tasks to which young learners are exposed while learning to read. The results have confirmed that the authors of learning materials comply with the current recommendations for teaching foreign languages to young learners who, in order to become proficient readers, need a firm foundation in auditory and oracy skills. The results also reveal that tasks encourage the development of reading skill in combination with listening, speaking and writing; also that reading is taught implicitly, which supports the previous theories about young learners having a holistic approach to language and still lacking the ability to analyse language. However, the current analysis further shows that a significantly higher number of tasks fall into a category of closed tasks and, as such, do not offer many possibilities for learners to develop their creativity and productivity. This study has gone some way towards enhancing our understanding of the reading skill development with young learners. The observations presented here have many implications for the further research on learning materials, as well as on the teacher's approach to teaching foreign language reading.

Key words: language learning materials; reading skill; young learners; tasks.


---


Sažetak 

U radu se donose rezultati istraživanja zadataka čitanja prisutnih u materijalima za učenje engleskog kao stranog jezika za učenike mlađe školske dobi. Pokušavaju se istražiti zastupljenost i vrste zadataka kojima su učenici mlađe školske dobi izloženi u početnom učenju čitanja. Rezultati potvrđuju da autori materijala za učenje prate trenutne preporuke za poučavanje stranih jezika učenika mlađe školske dobi koji, kako bi postali uspješni čitatelji, trebaju čvrstu osnovu u vještinama slušanja i govorenja. Rezultati ujedno otkrivaju kako zadatci potiču razvijanje vještine čitanja u kombinaciji sa slušanjem, govorenjem i pisanjem te da se čitanje poučava implicitno, što je u skladu s postojećim teorijama prema kojima učenici mlađe školske dobi imaju holistički pristup jeziku i nedovoljno razvijene sposobnosti analiziranja jezika. No daljnjom je analizom utvrđeno da je značajno veći broj zadataka zatvorenog tipa koji učenicima ne pružaju dovoljno mogućnosti za razvijanje kreativnosti i produktivnosti. Ovo istraživanje doprinosi boljem razumijevanju razvijanja vještine čitanja učenika mlađe školske dobi, a iz rezultata proizlaze implikacije za daljnja istraživanja materijala za učenje, kao i pristupa poučavanju čitanja.

Ključne riječi: materijali za učenje jezika; učenici mlađe školske dobi; vještina čitanja; zadatak.

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v20i0.2895

Refbacks

  • There are currently no refbacks.