Awareness of Rhyme in Preschool Children with Specific Language Impairment and Without Language Difficulties/Svjesnost rime u djece predškolske dobi s posebnim jezičnim teškoćama i bez jezičnih teškoća

Neda Milošević, Mile Vuković

Abstract


Abstract

Significance of developing the rhyme recognition and production skills is displayed by defining the rhyming skills as one of the activities that develops a sense of the word-sound structures. It is a natural activity of most preschool children, but also a common difficulty for the children with language impairment. Rhyme is a skill associated with the development of reading and spelling that contributes to their later development regardless of the relationship with the  phonemic awareness.

The aim of the current study was to compare the rhyming skills in children with and without language impairment. The sample consisted of 120 subjects who were examined by using a subtest of the rhyme recognition and production test. 

The obtained results indicated significant differences on the tasks of rhyme identification and production in the children with a specific language impairment (SLI) and the children with the typical language development (TLD). The SLI children had significantly poorer performance on all the tasks, when compared to the TLD children. 

It was concluded that, in the developmental period, the awareness of rhyme can be seen as a prerequisite for the occurrence of smaller phonological units such as phonemic awareness, and as an indicator of the later development of reading skills. Special attention should be given to them in monitoring the development of the children with language difficulties.

Key words: awareness of rhyme; specific language impairment; typical language development.---Sažetak

Važnost razvoja raspoznavanja i proizvodnje rime prikazuje se definiranjem sposobnosti rimovanja kao jedne od aktivnosti koja daje osjećaj glasovne strukture riječi. To je prirodna aktivnost većine djece predškolske dobi, ali i česta teškoća za djecu s jezičnim teškoćama. Rima je vještina koja je povezana s razvojem čitanja i slovkanja koja doprinosi kasnijem razvoju tih vještina neovisno o odnosu prema fonemskoj svijesti. 

Cilj ove studije bio je usporedba vještine rimovanja kod djece s jezičnim teškoćama i bez jezičnih teškoća. Uzorak je činilo 120 ispitanika koji su ispitani suptestom raspoznavanja i proizvodnje rime.

Rezultati istraživanja ukazuju na statistički značajne razlike na zadatcima raspoznavanja i proizvodnje rime u djece s posebnim jezičnim teškoćama (PJT) i djece tipičnog jezičnog razvoja. Djeca s posebnim jezičnim teškoćama imala su značajno lošija postiguća na svim zadatcima u odnosu na djecu tipčnog jezičnog razvoja. 

Zaključeno je da se u razvojnom razdoblju svijest o rimi može promatrati kao preduvjet javljanja manjih fonoloških jedinica poput fonemske svijesti i da su one indikator kasnijeg razvoja vještine čitanja. Posebnu pažnju treba im posvetiti u praćenju razvoja djece s jezičnim teškoćama.

Ključne riječi: posebne jezične teškoće; svijest o rimi; tipičan jezični razvoj.Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v20i0.2481

Refbacks

  • There are currently no refbacks.