Vol 16 (2014)

Sp.Ed.1

Table of Contents

FOREWORD / UVODNIK PDF
 

OMEP 2013

Language Games in Early School Age as a Precondition for the Development of Good Communicative Skills / Jezična igra u ranoj školskoj dobi kao preduvjet razvoja dobrih komunikacijskih vještina PDF
Katarina Aladrović Slovaček, Natalija Zovkić, Andrea Cekovic
Television Contents and Children's Free Kindergarten Play / Tv-sadržaji i slobodna igra djece u vrtiću PDF
Danijela Blanuša Trošelj, Suzana Srića
Analyzing the Factors that Affect Preschoolers’ Parents’ Choice of Toys / Analiza čimbenika koji utječu na odabir igračaka među roditeljima predškolaca PDF
Abdülkadir Kabadayı
Play and Children’s Kinesiological Activities: A Precondition for Making Daily Exercise a Habit / Igra i kineziološka aktivnost djeteta – preduvjet stvaranja navike svakodnevnog vježbanja PDF
Ivan Prskalo, Vatroslav Horvat, Marijana Hraski
Differences in Children’s Play in Homogeneous and Heterogeneous Classes in a Kindergarten / Razlike u igri djece u homogenim i heterogenim dobnim skupinama u dječjem vrtiću PDF
Adrijana Visnjic Jevtic, Eleonora Glavina
Pedagogical Aspects of Socializing Processes in Children's Play / Pedagoški aspekti socijalizacijskih procesa u igri djece PDF
Anka Jurčević Lozančić
Contribution of Traditional Games to the Quality of Students’ Relations and Frequency of Students' Socialization in Primary Education / Doprinos tradicijskih igara kvaliteti međuljudskih odnosa i učestalosti druženja učenika u primarnom obrazovanju PDF
Tatjana Kovačević, Siniša Opić
Preschool Teachers’ Attitudes towards Play / Stavovi predškolskih odgojiteljica o igri PDF
Katarina Rengel
Play and its Pedagogical Potential in a Preschool Institution / Igra i njezin pedagoški potencijal u ustanovi ranog odgoja PDF
Edita Slunjski, Maja Ljubetić
Children's Perspective in Play: Documenting the Educational Process / Dječja perspektiva u igri: dokumentiranje odgojno-obrazovnog procesa PDF
Lidija Vujičić, Marija Miketek
Features of Children's Play and Developmental Possibilities of Symbolic Puppet Play / Obilježja ponašanja u dječjoj igri i simbolička igra lutkama PDF
Hicela Ivon
How Do Today’s Children Play and With Which Toys? / Čime se i kako igraju današnja djeca? PDF
Jasmina Klemenović
Antonija Cvijić's Attitude to Children's Play in the Work ''Rukovođ Za Zabavište'' (Kindergarten Handbook) / Pogledi na dječju igru Antonije Cvijić u djelu „Rukovođ za zabavište“ PDF
Branimir Mendeš
The Child’s Right to Play?! / Pravo djeteta na igru?! PDF
Kornelija Mrnjaus
Symbolic Play of Children at an Early Age / Simbolička igra djece rane dobi PDF
Biserka Petrović-Sočo
Play in Research with Children / Igra u istraživanjima s dјecom PDF
Tamara Pribišev Beleslin
Influence of the New Media on Children's Play / Utjecaj novih medija na dječju igru PDF
Edita Rogulj
Playing - Medium for Understanding, Interpreting and Transforming Immediate Reality / Igra – medij razumijevanja, interpretacije i transformacije neposredne stvarnosti PDF
Mirjana Šagud, Biserka Petrović Sočo
Early Childhood Commercialization and the Creation of Value "Mental Maps" / Komercijalizacija ranog djetinjstva i stvaranje vrijednosnih „mentalnih mapa“ PDF
Jasminka Zloković
NEWS AND EVENTS / NOVOSTI I DOGAĐAJI PDF
 


ISSN: 1848-5197