Preschool Teachers’ Attitudes towards Play / Stavovi predškolskih odgojiteljica o igri

Katarina Rengel

Abstract


Abstract
The review of contemporary theoretical and empirical papers about play indicates contradictory conceptualisations of play in general, and especially of the roles of preschool teachers in play. The roles of adults in play in institutional early childhood context are considered on a continuum, from regulation to support of adults, i.e. child participation. This paper presents preliminary research results about preschool teachers' attitudes towards play and their roles in it. The results indicate that preschool teachers have contradictory attitudes towards play in institutional context. We presume that the results of this research could be useful for preschool teachers and theorists dealing with play.
Key words: institutional early childhood education; preschool teachers' roles; support; regulation
---
Sažetak
Uvidom u suvremene teorijske i empirijske radove o igri, utvrđena su proturječna tumačenja o igri općenito, a posebno o ulogama predškolskih odgojiteljica u igri. Uloge odraslih u igri u institucionalnom predškolskom kontekstu razmatraju se u rasponu od regulacije do podrške odraslih, odnosno participacije djece. U radu se prezentiraju preliminarni rezultati istraživanja o stavovima predškolskih odgojiteljica o igri i vlastitim ulogama u njoj. Rezultati ukazuju na proturječne stavove predškolskih odgojiteljica o igri u institucionalnom kontekstu. Pretpostavlja se da rezultati ovog istraživanja mogu biti korisni teoretičarima i praktičarima koji se bave igrom.
Ključne riječi: institucionalni rani i predškolski odgoj i obrazovanje; podrška; regulacija; uloge predškolskih odgojiteljica


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v16i0.954

Refbacks

  • There are currently no refbacks.