Analyzing the Factors that Affect Preschoolers’ Parents’ Choice of Toys / Analiza čimbenika koji utječu na odabir igračaka među roditeljima predškolaca

Abdülkadir Kabadayı

Abstract


Teachers at schools and parents at home need toys to support children’s psychomotor, cognitive, socioemotional and linguistic development during the period of play. In this respect, toys used in play are effective media for teaching children while at the same time entertaining them. The aim of this study is to analyze the factors that affect the preschoolers’ parents’ choice of toys in the Turkish context with respect to some variables, such as parents’ education and their economic status. The sample of this study comprised 194 parents of preschoolers attending 5 different preschool institutions in Turkey and the toys they bought for their children. The instrument titled “Toy Selection Preference Questionnaire” (TSPQ) for preschoolers was developed by the researcher and used to analyze the data. In this survey ANOVA test in SPSS 15.0 was used to compare the dependent and independent variables of this research. The findings showed that there were significant differences between the parents’ levels of education and the subdimensions of TSPQ including the cognitive, parents’ and toy design perspectives, and there were also significant differences between the parents’ economic status and the subdimensions of TSPQ comprising health, parents and toy design perspectives. 

 Key words: Developmental domains; parents’ view; preschoolers; toys; Toy Selection Preference Questionnaire; Turkish context.

 

---

 

Sažetak

Nastavnicima u školama i roditeljima kod kuće potrebne su igračke kao potpora djetetovu psihomotornom, kognitivnom, socioemocionalnom i jezičnom razvoju za vrijeme igre. Igračke koje se koriste za vrijeme igre učinkoviti su mediji s pomoću kojih djeca istodobno uče i zabavljaju se. Cilj je ovoga istraživanja analizirati čimbenike koji utječu na odabir igračaka među roditeljima predškolaca u turskom kontekstu s obzirom na određene varijable, kao što su obrazovanje roditelja i njihov ekonomski status. Uzorak ispitanika u ovom istraživanju sastoji se od 194 roditelja predškolske djece koja pohađaju 5 različitih predškolskih ustanova u Turskoj. Analiza je uključivala igračke koje su roditelji kupili za svoju djecu. Instrument pod nazivom "Upitnik o odabiru igračaka" za djecu predškolske dobi konstruirali su istraživači i upotrijebljen je za analizu podataka. U ovom je istraživanju korištena analiza varijance u programu SPSS 15.0 s ciljem usporedbe zavisnih i nezavisnih varijabli. Rezultati su pokazali da postoje značajne razlike između razine obrazovanja roditelja i poddimenzija "Upitnika o odabiru igračaka" koje se odnose na spoznajnu te perspektivu roditelja i izrade igračaka. Značajne su razlike također utvrđene između ekonomskog statusa roditelja i poddimenzija "Upitnika o odabiru igračaka" koje se odnose na zdravlje te perspektivu roditelja i izrade igračaka.

Ključne riječi: razvojne domene; stav roditelja; predškolska djeca; igračke; "Upitnik o odabiru igračaka"; turski kontekst


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v16i0.947

Refbacks

  • There are currently no refbacks.