Vol 18, No 2 (2016)

Table of Contents

FOREWORD / UVODNIK PDF
 
Verification of Metric Characteristics of the Bentley Test of Musical Abilities on a Sample of Croatian Music School Students / Provjera metrijskih karakteristika Bentleyeva testa glazbenih sposobnosti na hrvatskom uzorku učenika glazbene škole PDF
Davor Brđanović
The Effect of Explicit-Embedded-Reflective Instruction on Scientific Literacy/Učinak eksplicitnog uključujućeg refleksivnog poučavanja na znanstvenu pismenost PDF
Mustafa Koksal, Jale Cakiroglu, Omer Geban
The European Language Portfolio as an Educational Innovation in Primary and Secondary Schools: You Have to Catch Them Young?/Europski jezični portfolio kao obrazovna inovacija u osnovnim i srednjim školama: Uhvatite ih dok su mladi? PDF
Urška Sešek, Janez Skela
Montenegrin Teachers’ Perception of the Acquisition of Literary Terms in Primary School/Mišljenja učitelja o usvajanju književnoteorijskih pojmova u nižim razredima osnovane škole u Crnoj Gori PDF
Dijana Lj Vučković
The Issue of End of First Term Final Grading/Problem zaključivanja školskih ocjena na kraju prvog polugodišta PDF
Nikola Margetić
How Children Choose High Schools: The Role of Career Self-Efficacy and Academic Performance / Kako učenici biraju srednje škole: Uloga samoučinkovitosti u odlučivanju o karijeri i školskog postignuća PDF
Andreja Bubić, Karmen Ivanišević
School Climate as a Predictor of Early School Leavers / Školska klima kao prediktor ranog prekida školovanja PDF
Mustafa Ozmusul
Dilemma on the Entrepreneurial University Ideal: The Prevailing Academic Tensions / Dilema oko ideala poduzetničkog sveučilišta: prevladavajuće akademske tenzije PDF
Noor Hazlina Ahmad, Hasliza Abdul Halim, Thurasamy Ramayah
Education for Entrepreneurship at the Crossroads of Neoliberal and Emancipatory Pedagogy / Odgoj i obrazovanje za poduzetništvo na razdjelnici neoliberalne i emancipacijske pedagogije PDF
Daliborka Luketić
Indicators of Study Success Related to Impact of University Students' Enrollment Status / Pokazatelji uspješnosti studiranja u korelaciji s tipom financiranja prilikom upisa na fakultet PDF
Sonja Zoran Išljamović, Veljko Jeremić, Srđan Lalić
NEWS AND EVENTS / NOVOSTI I DOGAĐAJI PDF
 
NEWS AND EVENTS / NOVOSTI I DOGAĐAJI PDF
 
NEWS AND EVENTS / NOVOSTI I DOGAĐAJI PDF
 
PUBLICATIONS / IZDANJA PDF
 


ISSN: 1848-5197