School Climate as a Predictor of Early School Leavers / Školska klima kao prediktor ranog prekida školovanja

Mustafa Ozmusul

Abstract


When investigating the literature, it seems that little attention has been paid to the school climate as a predictor of early school leavers (ESL). The main purpose of the present study was to answer the question, “to what extent does school climate predict the proportion of students leaving without a certificate?” The OECD data used in the study included 170 schools/principals, and 4848 students from Turkey. School principals’ reports of “Students leaving without certificate (SC23Q01)” in the PISA 2012 study was used as the predicted variable. The perceptions of school principals and students in the PISA 2012 Turkey sample on factors related to school climate were used as predictor variables through a multiple linear regression analysis. The results showed that teacher- and student-related factors affecting school climate were moderately correlated with the proportion of early leavers. Teacher morale and disciplinary climate had a low correlation with the proportion of early leavers. The strongest association existed between student-related factors and teacher-related factors affecting school climate which were positively and strongly associated. School climate accounted for approximately 18% of the variance of ESL. These findings suggest that teacher- and student-related factors hinder learning to a lesser extent and tend to prevent ESL.
Key words: early school leavers; multiple linear regression analysis; school climate; Turkey.

---

Uvidom u literaturu stječe se dojam da je malo pozornosti posvećeno školskoj klimi kao prediktoru ranog prekida školovanja (RPŠ). Glavni cilj ovog istraživanja bio je odgovoriti na pitanje do koje se mjere, polazeći od školske klime, predviđa koliko će učenika napustiti školu bez diplome. Podaci OECD-a korišteni u istraživanju obuhvaćali su 170 škola/ravnatelja i 4848 učenika iz Turske. Kao predviđena varijabla korištena su izvješća ravnatelja o ,,učenicima koji odlaze bez diplome“ iz istraživanja PISA 2012. Percepcije ravnatelja i učenika iz njegovog turskog uzorka o čimbenicima povezanim sa školskom klimom korištene su kao varijable predviđanja (višestruka linearna regresijska analiza). Rezultati su pokazali da su čimbenici koji utječu na školsku klimu, a povezani su s nastavnikom i učenikom, u umjerenoj korelaciji s udjelom učenika koji rano prekidaju školovanje. Nastavnikov moral i disciplinska klima u slaboj su korelaciji s tim istim udjelom. Najčvršća je povezanost utvrđena između učenikovih i nastavnikovih čimbenika koji utječu na školsku klimu; ona je ujedno pozitivna. Na školsku klimu otpada oko 18% varijance RPŠ. Navedeni rezultati sugeriraju da nastavnikovi i učenikovi čimbenici u manjoj mjeri ometaju učenje i nastoje spriječiti rano prekidanje školovanja.
Ključne riječi: učenici koji rano prekidaju školovanje; višestruka linearna regresijska analiza; školska klima; Turska.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v18i2.1355

Refbacks

  • There are currently no refbacks.