Verification of Metric Characteristics of the Bentley Test of Musical Abilities on a Sample of Croatian Music School Students / Provjera metrijskih karakteristika Bentleyeva testa glazbenih sposobnosti na hrvatskom uzorku učenika glazbene škole

Davor Brđanović

Abstract


Abstract
Theories and research try to explain musical ability as primarily innate or acquired, as well as single or composed of several elementary abilities. However, a satisfactory definition of this skill (or these skills) implies pluralism of views, theories and research. The Measures of Musical Abilities test, by Arnold Bentley, diagnoses the current level of basic musical skills of children aged 7 to 14. This paper describes the test applied in Croatia for the first time. By checking metric characteristics of the test on a sample of Croatian music school students, the obtained coefficient α was 0.74, whereas with the test-retest method r was 0.81, indicating a satisfactory reliability of the test. The significances of the correlations of students' results achieved in the test and teachers' assessments of students' abilities, and their moderately high positive correlation, confirm the validity of the test. In comparison with the results of other available relevant research, in this study the lower score on the chord analysis test and the lower total score on the Bentley test were obtained, which may be explained by general cultural differences, as well as different methods of musical training in different countries. The obtained results show that the higher number of years of musical training is significant for a higher total score on the Bentley test.
Key words: music; Music School in Varaždin; test reliability; test validity.
---
Sažetak
Teorije i istraživanja glazbenu sposobnost nastoje objasniti ponajprije kao urođenu ili stečenu, kao cjelovitu, odnosno sastavljenu od više elementarnih sposobnosti, premda je za zadovoljavajuće definiranje te sposobnosti (ili tih sposobnosti) neophodan pluralizam pogleda, teorija i istraživanja. Test Mjere glazbenih sposobnosti Arnolda Bentleya dijagnosticira trenutni stupanj osnovnih glazbenih sposobnosti djece dobi 7 do 14 godina. U ovom je radu taj test prvi put primijenjen u Hrvatskoj. Provjerom metrijskih karakteristika testa na hrvatskom uzorku učenika glazbene škole dobiven je koeficijent α od 0,74, te test-retest postupkom r od 0,81, što govori o zadovoljavajućoj pouzdanosti testa. Utvrđene značajnosti korelacija rezultata učenika postignutih na testu i procjena učeničkih sposobnosti od nastavnika, kao i njihova umjereno visoka pozitivna povezanost, potvrda su valjanosti testa. U odnosu na rezultate drugih dostupnih relevantnih istraživanja u ovom je istraživanju dobiven niži rezultat testa analize akorda i niži ukupan rezultat Bentleyeva testa, za što razlog valja potražiti u općim kulturnim razlikama, kao i u različitom načinu glazbenog obrazovanja u različitim zemljama. Dobiveni rezultati pokazuju i da je veći broj godina glazbenog školovanja značajan za viši ukupan rezultat na Bentleyevu testu.
Ključne riječi: glazba; Glazbena škola u Varaždinu; pouzdanost testa; valjanost testa.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v18i2.1577

Refbacks

  • There are currently no refbacks.