Vol 20, No 3 (2018)

Table of Contents

FOREWORD / UVODNIK PDF
 
The Effectiveness of Applying Innovative Curriculum in Physical Education Classes / Učinkovitost primjene inovativnih programskih sadržaja u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture PDF
Sanja Mandarić, Vojin Jovančević, Sabolcs Halasi, Josip Lepeš
Identification of Artistically Gifted Children in Visual Arts Teaching/Identifikacija likovno nadarene djece u nastavi likovne kulture PDF
Marija Brajčić, Dubravka Kuščević, Marta Pupić Bakrač
Development and Validation of New Objective School Achievement Tests in the STEM Field for Primary School Students/Razvoj i validacija novih objektivnih testova znanja unutar STEM područja za učenike osnovnih škola PDF
Dubravka Glasnović Gracin, Toni Babarović, Ivan Dević, Josip Burušić
Gymnastics Skill Level and Fitness in Students Selected for Physical Education Programs/Razina gimnastičkih vještina i tjelesne kondicije kod učenika odabranih za programe tjelesnog odgoja PDF
Besim Halilaj, Dejan Madić, Goran Sporiš
Be in: Teach Outdoors!/Budimo in! Podučavajmo vani! PDF
Eva Borsos, Edita Boric, Maria Patocskai
The Effect of Creative Drama on the Writing Anxiety of Pre-Service Classroom Teachers/Učinak kreativne drame na strah od pisanja budućih nastavnika PDF
Tolga Erdoğan
The Relation between College Resources and Learning Outcomes: Considering the Mediating Effects of Student Engagement/Odnos između resursa visokih učilišta i rezultata učenja: razmatranje posredničkog učinka studentske angažiranosti PDF
Joseph Muthiani Malechwanzi, Lei Hongde
A Model for Explaining Student Achievement in Social Studies Course / Model za interpretaciju postignuća učenika u predmetu Društvene znanosti PDF
Hüseyin Çalışkan, Ebru Uzunkol
Monitoring the Artistic Development of Fourth-Year Students – An Analysis of the Situation in Croatian Primary Schools / Praćenje likovnog razvoja učenika četvrtih razreda – analiza stanja u hrvatskim osnovnim školama PDF
Jerneja Herzog
Teachers’ Knowledge on Education for Sustainable Development – Polish Context/Znanje nastavnika o obrazovanju za održivi razvoj – slučaj Poljske PDF
Anna Mróz, Łukasz Tomczyk, Katarzyna Walotek-Ściańska, Iwona Ocetkiewicz
NEWS AND EVENTS / NOVOSTI I DOGAĐAJI PDF
 
PUBLICATIONS / IZDANJA PDF
 


ISSN: 1848-5197