The Relation between College Resources and Learning Outcomes: Considering the Mediating Effects of Student Engagement/Odnos između resursa visokih učilišta i rezultata učenja: razmatranje posredničkog učinka studentske angažiranosti

Joseph Muthiani Malechwanzi, Lei Hongde

Abstract


Abstract 

The purpose of this study was to examine the relation between college resources and learning outcomes through the mediation of student engagement. Based on data collected from 430 college students and 122 faculties spread across the Coastal Region of Kenya, we used the structural equation model approach to test a model that hypothesised the relation between college resources and learning outcomes. Using student engagement as a parameter, statistical analyses demonstrated that college resources have a significant and indirect effect on student learning outcomes. The regression coefficient of college resources on student learning outcomes is reduced from 0.62 to 0.01 and is insignificant when student engagement is added to the model. The results reveal that the effects of college resources should be evaluated in terms of the degree to which they increase student engagement. Implications for practice and further research directions are also discussed. 

Key words: achievement; environment; involvement; vocational colleges.


---


Sažetak

Cilj ovog rada jest istražiti odnos između resursa visokih učilišta i rezultata učenja posredovanjem studentske angažiranosti. Oslanjajući se na podatke prikupljene od 430 studenata i 122 obrazovne ustanove diljem obalne regije Kenije, koristili smo se statističkim modelom utemeljenim na strukturnim jednadžbama sa svrhom ispitivanja modela koji upućuje na odnos između resursa učilišta i rezultata učenja. Uzimajući studentski angažman kao parametar, rezultati statističke analize pokazali su da resursi obrazovnih ustanova imaju značajan i neizravan učinak na rezultate učenja studenata. Koeficijent regresije resursa učilišta u odnosu na rezultate učenja smanjen je s 0.62 na 0.01, te postaje beznačajan kad se modelu pridoda studentska angažiranost. Rezultati pokazuju da učinke resursa učilišta treba ocijeniti u kontekstu njihova utjecaja na uvećanje angažmana studenata. U radu se raspravlja i o implikacijama za praksu, kao i o daljnjim pravcima istraživanja.

Ključne riječi: postignuće; okolina; uključenost; strukovno učilište Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v20i3.2979

Refbacks

  • There are currently no refbacks.