Foreword / Uvodnik

Tomislav Topolovčan

Abstract


Dear readers,

Before you is the third regular issue of the Croatian Journal of Education in 2022. With it, the three-year editorial board composed of the Journal's secretary Zdenko Braičić, deputy editor Marijana Županić Benić and editor-in-chief Tomislav Topolovčan is saying goodbye. We are taking this opportunity to express a big thank you to all the collaborators on the Journal in our mandate, that is, manuscript authors, reviewers, translators, language editors, graphic designers, IT support team and the printing-house, as well as the Faculty of Teacher Education at the University of Zagreb for their comprehensive support. On the other hand, it is an extreme honour to present the new Editorial board for the next three-year mandate, as of 1 October 2022, composed of Srna Jenko Miholić as editor-in-chief, Marijana Hraski as deputy editor and Zdenko Braičić as the Journal's secretary. In this regard, the publication of the Journal continues under the Editorial board of exceptional quality, and we wish to extend all the best in their work!

The third issue of the Journal in 2022 presents ten papers by authors form China, Turkey, Montenegro and Croatia, entailing seven original scientific papers, two preliminary communications and one review paper. These ten papers feature new scientific facts, conceptual redefinitions, categorisations, conceptualisations and innovative (re)definitions and reviews of theories in education. As previously, this issue nurtures the scientific culture of multidisciplinary research on education. Accordingly, the Journal still expects many more of your high-quality research papers.

The editorial board

 

---

 

Poštovani čitatelji,

pred Vama je treći redovni broj Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje u 2022. godini. Ovim brojem oprašta se postojeća redakcija časopisa u svom trogodišnjem mandatu, a koju su činili izv. prof. dr. sc. Zdenko Braičić, tajnik časopisa; doc. dr. sc. Marijana Županić Benić, zamjenica glavnog urednika časopisa i izv. prof. dr. sc. Tomislav Topolovčan, glavni urednik časopisa. Ovom prilikom želim kazati veliko hvala svim suradnicima časopisa u našem mandatu, odnosno, autorima rukopisa, recenzentima, prevoditeljima, lektorima, grafičkim dizajnerima, informatičkoj podršci te tiskari kao i Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na sveobuhvatnoj podršci. S druge strane, iznimna nam je čast predstaviti novu redakciju časopisa u narednom trogošnjem mandatu koji stupa s 1. listopadom 2022. godine, a čine ju doc. dr. sc. Srna Jenko Miholić, glavna urednica časopisa; doc. dr. sc. Marijana Hraski, zamjenica glavne urednice časopisa i izv. prof. dr. sc. Zdenko Braičić, tajnik časopisa. U tom pogledu, publiciranje časopisa nastavlja organizirati iznimno kvalitetna redakcija te im želimo sve najbolje u njihovom poslu!

U ovom broju predstavljamo deset priloga autora iz Kine, Turske, Crne Gore i Hrvatske od koji je sedam izvornih znanstvenih radova, dva prethodna pripćenja i jedan pregledni rad. Ovih deset priloga prikazuju nove znanstvene činjenice, redefinicije pojmova, kategorizacije, koncepturalizacije te inovativne (e)definicije i preglede teorija i fenomena odgoja i obrazovanja. Kao i do sada, tako i ovim izdanjem njegujemo znanstvenu kulturu multidisciplinarnih i interdisciplinarnih istraživanja odgoja i obrazovanja. U tom pogledu časopis i dalje očekuje mnoga Vaših kvalitetnih istraživačkih rukopisa.

Uredništvo


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v24i3.5034

Refbacks

  • There are currently no refbacks.