Democratic School Culture and Democratic School Leadership / Demokratska školska kultura i demokratsko školsko vođenje

Monika Pažur, Vlatka Domović, Vesna Kovač

Abstract


The paper presents the results of research exploring the relationship between
democratic school leadership and democratic school culture in primary schools.
The research is based on the present knowledge that points to the significant role of
principals in the process of developing and changing school culture (Fullan, 2005).
The aim of the research was to determine the extent of primary teachers’ perception
regarding the level of development of selected characteristics of democratic school
leadership and its connection to their estimate of the level of development of selected
characteristics of democratic school culture. The research comprised 651 teachers
from the City of Zagreb and Zagreb County. The research was conducted by means
of a survey using a questionnaire containing two instruments: the Instrument
for the measurement of characteristics of democratic school leadership (designed
for the research) and the Instrument for the measurement of characteristics of
democratic school culture (adopted from Spajić-Vrkaš, 2016). According to the
teachers’ perception, principals in the City of Zagreb and Zagreb County implement
characteristics of democratic school leadership to a significant degree. They perceive
the level of characteristics of democratic school culture as moderate. In addition, the
research has determined a statistically significant high positive correlation between
characteristics of democratic school leadership and democratic school culture.
Key words: democratic school culture; democratic school leadership; primary school;
principal, teachers.

 

-

 

U radu je prikazano istraživanje u kojem je provjeren odnos između demokratskoga
školskog vođenja i demokratske školske kulture u osnovnim školama. Istraživanje se
temelji na dosadašnjim spoznajama koje upućuju na značajnu ulogu ravnatelja u
razvoju i mijenjanju školske kulture (Fullan, 2005). Svrha je istraživanja utvrditi
je li i u kojoj mjeri procjena učitelja osnovnih škola o stupnju razvij
enosti odabranih obilježja demokratskoga školskog vođenja povezana s njihovom
procjenom stupnja razvijenosti odabranih obilježja demokratske školske kulture.
U istraživanju je sudjelovao 651 učitelj iz grada Zagreba i Zagrebačke županije.
Istraživanje je provedeno anketnim ispitivanjem u kojem je korišten upitnik koji
je sadržavao Instrument za mjerenje obilježja demokratskoga školskog vođenja
(izrađen za potrebe istraživanja) i Instrument za mjerenje obilježja demokratske
školske kulture (preuzet od Spajić-Vrkaš, 2016.). Prema percepciji učitelja ravnatelji
u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji u značajnoj mjeri implementiraju obilježja
demokratskoga školskog vođenja te percipiraju da u školama postoji osrednja
razina prisutnosti obilježja demokratske školske kulture. Nadalje, istraživanjem
je utvrđena statistički značajna visoka pozitivna povezanost između obilježja
demokratskoga školskog vođenja i demokratske školske kulture.
Ključne riječi: demokratska školska kultura; demokratsko školsko vođenje; osnovna
škola; ravnatelj; učitelji.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v22i4.4022

Refbacks

  • There are currently no refbacks.