Preschool Teacher's Role in the Art Activities of Early and Preschool Age Children / Uloga odgojitelja u likovnim aktivnostima djece rane i predškolske dobi

Svetlana Novaković

Abstract


Abstract

Visual arts capacitate the realisation of children’s creative potential from the early age. This potential is visible through research activities of play with the use of different materials and techniques; it develops children’s visual-spatial intelligence, imagination, aesthetic perception and specific artistic- expressive abilities. Great importance for the development of children’s creativity and artistic abilities lies in the influence of a preschool teacher, who enables the wealth of motivational stimuli, allows children’s freedom and appreciates their interests and possibilities. This research examined preschool teachers’ attitudes about their role in the art activities and the frequency of some didactic approaches to art activities implementation. It was conducted on a sample of 207 preschool teachers from 17 kindergartens in Croatia. Research results show that preschool teachers rate their knowledge of the art areas as good, and that there is no statistically significant difference in preschool teachers’ attitudes about their personal knowledge of visual art, considering the education degree and professional title. The results also show no statistically significant difference in the preschool teachers’ attitudes about their own role in the art activities, with regards to the education degree. Using the Spearman’s correlation coefficient, the correlation between the frequency of including works of art in the art activities with children and the preschool teachers’ attitudes about personal knowledge of art history basics was found.

Key words: art in the kindergarten; preschool teacher’s role in the art activities; work of art in art activities with children

 

---

 

Sažetak

Likovne umjetnosti od rane dobi omogućuju ostvarivanje dječjeg kreativnog potencijala vidljivog kroz istraživačke aktivnosti igre s upotrebom različitih materijala i tehnika; razvijaju dječju vizualno-prostornu inteligenciju, maštu, estetsko percipiranje i specifične likovno-izražajne sposobnosti. Za razvoj dječje kreativnosti i likovnih sposobnosti vrlo je važan utjecaj odgojitelja koji omogućuje bogatstvo motivacijskih poticaja i djeci dopušta slobodu, i uvažava njihove interese i mogućnosti. Ovim istraživanjem ispitana su stajališta odgojitelja o poznavanju likovne umjetnosti, stajališta odgojitelja o njihovoj ulozi u likovnim aktivnostima i učestalosti nekih didaktičkih pristupa izvođenja likovnih aktivnosti. Istraživanje je bilo provedeno na uzorku od 207 odgojitelja iz 17 vrtića u Hrvatskoj. Rezultati istraživanja pokazuju da odgojitelji svoje poznavanje likovne umjetnosti ocjenjuju dobrim i da ne postoji statistički značajna razlika u stajalištima odgojitelja o osobnom poznavanju likovne umjetnosti s obzirom na stupanj obrazovanja i stručni naziv, kao i da ne postoji statistički značajna razlika u stajalištima odgojitelja o osobnoj ulozi u likovnim aktivnostima s obzirom na stupanj obrazovanja. Spearmanovim koeficijentom korelacije utvrđeno je kako postoji povezanost između učestalosti uključivanja umjetničkih djela u likovne aktivnosti s djecom i stajališta odgojitelja o osobnom poznavanju osnova povijesti umjetnosti.

Ključne riječi: likovni odgoj u vrtiću; uloga odgojitelja u likovnim aktivnostima; umjetničko djelo u likovnim aktivnostima s djecomFull Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v17i0.1497

Refbacks

  • There are currently no refbacks.