Application of Traditional and Alternative Assessment in Science and Social Studies Teaching / Primjena tradicionalnih i alternativnih oblika vrednovanja učeničkih postignuća u nastavi Prirode i društva

Alena Letina

Abstract


Abstract

Assessment of student achievement is one of the key components of teaching. Beside traditional forms of assessment, which are most common in teaching practice, recently alternative assessment is becoming more popular and frequent in educational discourse. Alternative assessment provides more comprehensive insight into students' achievements and gives authentic information about their knowledge, abilities, skills, attitudes, and competences which are developed during the teaching process. In the school subject Science and Social Studies this kind of assessment is applicable in various situations and different contexts. This paper discusses the application of different types of assessment methods in teaching. For this purpose, the results of the empirical research are presented. The main research objective was determining the application of traditional and alternative assessments during Science and Social Studies classes. The survey was conducted among primary school teachers in Zagreb and Zagreb County to detect assessment methods which are frequently or very rarely used in Science and Social Studies teaching. The results obtained allow for an analytical review of the current situation in the teaching practice of respondents. Based on the results of this study, we recommend an improvement of the assessment process in teaching practice, its reconceptualization and usage directed towards the evaluation of students' competences. The conclusions also provide recommendations for effective implementation of different types of assessment in teaching Science and Social Studies.

Key words: alternative assessment; school subject Science and Social studies; students; teachers; traditional assessment

 

---

 

Sažetak

Vrednovanje učeničkih postignuća jedna je od ključnih komponenti nastave. Uz tradicionalne oblike vrednovanja, koji su uobičajeni u nastavnoj praksi, sve popularniji i učestaliji diskurs u obrazovanju zauzimaju i alternativni oblici vrednovanja učeničkih postignuća. Alternativni oblici vrednovanja usmjereni su na pružanje cjelovitije slike i više autentičnih informacija o učeniku, njegovu znanju, sposobnostima, vještinama i stavovima, odnosno kompetencijama koje razvija tijekom nastavnog procesa, a u nastavi prirode i društva primjenjivi su u raznovrsnim situacijama i kontekstima. U ovome radu razmatraju se različiti oblici vrednovanja učeničkih postignuća i mogućnosti njihove primjene u nastavi. U tom kontekstu predstavljeni su rezultati istraživanja kojemu je osnovni cilj bio utvrditi koliko često učitelji primjenjuju tradicionalne i alternativne oblike vrednovanja tijekom nastave prirode i društva. Istraživanje je provedeno anketiranjem učitelja razredne nastave na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Istraživanjem su detektirani oblici vrednovanja koje učitelji učestalo ili pak vrlo rijetko primjenjuju u nastavi prirode i društva. Dobiveni rezultati omogućuju analitičko razmatranje postojećeg stanja u nastavnoj praksi anketiranih ispitanika. Na temelju analize dobivenih rezultata, a u cilju osuvremenjivanja procesa vrednovanja učeničkih postignuća, kao i njegove rekonceptualizacije i upotrebe usmjerene prema vrednovanju učeničkih kompetencija, zaključci rada donose preporuke za učinkovitiju primjenu vrednovanja u nastavi prirode i društva.

Ključne riječi: alternativno vrednovanje; priroda i društvo; tradicionalno vrednovanje; učenici; učitelji


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v17i0.1496

Refbacks

  • There are currently no refbacks.