Author Details

Petanjek, Zdravko, University of Zagreb, School of Medicine, Croatia

  • Vol 26, No 1 (2024) - Basic Educational Sciences / Temeljne odgojno obrazovne znanosti
    Repetitive Movement Timing of Preschool Children and Young Adults Assessed by the Wing- Kristofferson Model/Tajming repetitivnih pokreta predškolske djece i mladih odraslih osoba procijenjen prema Wing-Kristoffersonovu modelu
    Abstract  PDF