Author Details

Findak, Vladimir, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu Horvaćanski zavoj 15, 10000, Zagreb, Hrvatska, Croatia

  • Vol 18 (2016): Sp.Ed.1 - UFZG 2015 Conference
    Kinesiological Education – Present and Future / Kineziološka edukacija – sadašnjost i budućnost
    Abstract  PDF