Author Details

Huzjak, Miroslav, Učiteljski fakultet u Zagrebu Sveučilište u Zagrebu, Croatia

  • Vol 14, No 3 (2012) - Teaching Methodologies and Related Fundamental Sciences / Metodike i supstratne znanosti
    QUALITY AND QUANTITY OF TEACHING ART APPRECIATION The Effect of School Systems on Students' Art Appreciation / KVALITETA I KVANTITETA UČENJA LIKOVNE APRECIJACIJE Utjecaj školskih sustava na učeničku likovnu aprecijaciju
    Abstract  PDF