Author Details

Badrić, Marko, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Croatia

  • Vol 23 (2021): Sp.Ed.1 - Suvremene teme u odgoju i obrazovanju 2019 - STOO Conference
    Preliminary Validation of the Holistic Experience of Motivation Scale (HEMS): An Empirico-Philosophical Approach / Preliminarna validacija Skale cjelovito iskustvo motivacije: empirijsko - filozofski pristup
    Abstract  PDF