Author Details

Brajša-Žganec, Andreja, Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Croatia

  • Vol 17 (2015): Sp.Ed.1 - 14. dani Mate Demarina 2014
    Self-Regulation, Emotion Understanding and Aggressive Behaviour in Preschool Boys / Samokontrola, razumijevanje emocija i agresivno ponašanje dječaka predškolske dobi
    Abstract  PDF