Author Details

Brajša-Žganec, Andreja, Institute of Social Sciences Ivo Pilar Marulićev trg 19, 10000 Zagreb, Croatia, Croatia

  • Vol 22, No 4 (2020) - Basic Educational Sciences / Temeljne odgojno obrazovne znanosti
    The Connection Between Parental Sense of Competence and Support in Early and Preschool Children’s Upbringing / Povezanost doživljaja roditeljske kompetentnosti i podrške u odgoju djece rane i predškolske dobi
    Abstract  PDF