The Student-Teachers' Perspectives on the Significance and Acquisition of Teaching Competences/Kompetencije učitelja engleskog jezika iz perspektive studenata-učitelja: percepcija važnosti i stjecanja

Ivana Cindric, Marija Andraka, Milka Bilić-Štefan

Abstract


Abstract
The authors present the results of continuous research of the influence of teaching methodology courses on the development of self-awareness and teaching competences of students of Primary Teacher Education with the English Language at the Faculty of Teacher Education, Zagreb, Croatia. The previous stages of the research focused primarily on the analysis of the aims and learning outcomes of the Teaching Practice Course: its impact on developing student self-awareness and the target competences of the Course, which would enable students to apply the acquired theory and successfully plan, prepare and teach English in primary schools. As the findings indicated that the student-teachers perceived the impact of the Course had been significant, the authors continued the research to establish the extent to which the Course had influenced the development of some generic and specific teaching competences, students' opinions regarding the significance of these competences and the theory acquired during their study. The comparative analysis of the questionnaires, which the fifth-year students in the two consecutive academic years, 2010/2011 and 2011/2012, had completed during the initial and final sessions of the Course, established that the Integrated Undergraduate and Graduate University Study for Primary Teacher Education with English raised students’ awareness of the significance of both sets of competences and of the theory acquired during the study. In addition, the Course itself had influenced in a positive way the students' opinions regarding these competences and the theory acquired. Moreover, during the Course students further developed all generic and specific competences, excepting the ability to use the European Language Portfolio.
Key words: generic teaching competences; pre-service teacher education; specific teaching competences; Teaching Practice Course; teaching competences
---
Sažetak
Autorice će prikazati rezultate treće faze kontinuiranog istraživanja percepcije utjecaja metodičkih kolegija na razvoj samosvijesti i kompetencija studenata primarnog obrazovanja i engleskog jezika na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Prethodne faze ovog istraživanja, započetog s prvom generacijom studenata koji studiraju prema bolonjskom procesu, bile su usredotočene uglavnom na analizu ostvarenih ciljeva i postignuća kolegija Metodičke vježbe nastave engleskog jezika, drugim riječima na utjecaj kolegija na razvoj samosvijesti studenata i, posljedično, na razvoj ciljnih kompetencija kolegija, koje će studentima omogućiti primjenu teorijskih znanja i uspješno planiranje, pripremu i izvedbu nastave engleskog jezika u osnovnoj školi. Kako su analize rezultata pokazale da je prema percepciji studenata-učitelja utjecaj kolegija bio značajan, autorice su potaknute tim rezultatima nastavile istraživanje s ciljem utvrđivanja stupnja do kojeg je kolegij utjecao na razvoj nekih od generičkih i specifičnih kompetencija važnih za učitelje engleskog jezika i na oblikovanje mišljenja studenata o važnosti tih kompetencija i pojedinih područja znanja stjecanih tijekom cjelokupnog studija. Usporedba rezultata analize upitnika koje su studenti pete godine dviju uzastopnih akademskih godina, 2010./2011. i 2011./2012., ispunili na početku i kraju kolegija Metodičke vježbe nastave engleskog jezika, pokazala je da je integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij s engleskim jezikom prema njihovoj procjeni utjecao na razvijanje svijesti studenata o važnosti generičkih i specifičnih kompetencija i područja znanja stjecanih tijekom studija. Nadalje, pokazalo se da je i sam kolegij pozitivno utjecao na mišljenja studenata o važnosti navedenih kompetencija i područja znanja. Isto tako, tijekom kolegija studenti su, prema vlastitom mišljenju, dodatno razvili sve generičke i specifične kompetencije (osim sposobnosti služenja Europskim jezičnim portfolijem). 
Ključne riječi: generičke kompetencije; obrazovanje učitelja engleskog jezika; specifične kompetencije; metodičke vježbe; učiteljske kompetencije 

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v16i1.975

Refbacks

  • There are currently no refbacks.