GENDER-BASED PROGRESSION AND ACQUISITION OF GYMNASTIC SKILLS IN PHYSICAL EDUCATION / DINAMIKA UČENJA I IZVOĐENJA GIMNASTIČKIH ELEMENATA U TJELESNOJ I ZDRAVSTVENOJ KULTURI – RAZLIKE PO SPOLU

Suncica Delas Kalinski, Durdica Miletic, Ana Bozanic

Abstract


ABSTRACT

Gender differences in acquiring and retaining gymnastic skills in first graders were studied. Forty-four (44) girls and thirty-two (32) boys (mean age 6.5 years) participated as the experimental group. They were included in the 35-week-long program based on four gymnastic skills. Their performance was measured in three acquisition and two retention phases. The results showed that the girls performed better than the boys. The independent sample t-test showed significant gender differences in the majority of measurements. ANOVA for the retention phases revealed a positive learning transfer only in case of the candlestick element for the boys and in case of the cartwheel element for the girls. The differences found are not considered as a disturbing factor for the coeducational teaching method but just as the guidelines for the PE teachers when making their curricula more appropriate and individually approached.
Key words: coeducational teaching, curriculum, motor learning, retention

------


SAŽETAK

    Istraživane su razlike po spolu u dinamici učenja i retenciji gimnastičkih znanja na uzorku učenika prvog razreda osnovne škole. Eksperimentalnu grupu činilo je 44 učenice i 32 učenika koji su sudjelovali u tretmanu u trajanju od 35 tjedana, a koji je uključivao i četiri gimnastička znanja. Izvođenje tih znanja procjenjivano je u 3 faze učenja i 2 retencijske faze. Govoreći o usvajanju gimnastičkih znanja, rezultati su ukazali na bolje izvođenje djevojčica za razliku od dječaka. T test za nezavisne uzorke potvrdio je značajnu razliku između spolova u većini točaka provjeravanja. Rezultati ANOVA testa za retencijske točke provjeravanja ukazali su na pozitivan transfer učenja samo za element stava na lopaticama kod dječaka i premeta strance kod djevojčica. Pronađene razlike između spolova ne smatraju se remetećim faktorom za postojanje zajedničke metode poučavanja za oba spola, već primarno služe kao smjernice profesorima tjelesne i zdravstvene kulture za prilagođavanje nastavnog kurikuluma kako bi bio što prikladniji i usmjereniji na individualni pristup.
    Ključne riječi: zajednička metoda poučavanja, kurikulum, motoričko učenje, retencija


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v13i3.97

Refbacks

  • There are currently no refbacks.