Features of Children's Play and Developmental Possibilities of Symbolic Puppet Play / Obilježja ponašanja u dječjoj igri i simbolička igra lutkama

Hicela Ivon

Abstract


Abstract
In the first part of the paper we present different theoretical views on children's play as wel as features of children's behavior while at play. According to Kooij and Mayjes (1986), two basic aspects of exploring the concept of play can be distinguished: cognitive and affective play concept. Regarding the direction of the individual play concept, features of children's behavior while at play are indicated too.
The following three parts of the paper will explain developmental possibilities of children's puppet plays. In a puppet play, many manners of behavior can be seen according to the concepts of play mentioned above.
In the last part of the paper we analyze the relationship between children's play, creation and art. Many authors notice the connection between play and art - because both of these fields lead to establishing an independent, self-defining form of behavior as a basic feature of creativity, i.e. of children's play.

Key words: art; children's psycho-social cognition; creation; features of behavior in children's play; symbolic puppet plays

---

Sažetak
U prvom dijelu članka iznosimo različita teorijska motrišta o dječjoj igri i obilježja ponašanja u dječjoj igri. Prema Koiiju i Mayjesu (1986.) mogu se razlikovati dva osnovna aspekta u istraživanju koncepta igre: spoznajni i afektivni koncept igre. S obzirom na usmjerenost pojedinog koncepta igre, navode se i obilježja ponašanja u igri.
U sljedeća tri dijela rada obrazlažu se razvojne mogućnosti dječje igre lutkama. U toj se igri uočavaju mnoga ponašanja prema spomenutim konceptima igre.
U zadnjem dijelu rada promišljamo o odnosu dječje igre, stvaralaštva i umjetnosti. Mnogi autori vide vezu između igre i umjetnosti - jer oba područja dovode do neovisnog, samoodređujućeg ponašanja kao osnovnog obilježja kreativnosti, odnosno dječje igre.

Ključne riječi: obilježja ponašanja u dječjoj igri; psihosocijalne spoznaje djece; simbolička igra lutkama; stvaralaštvo; umjetnost


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v16i0.961

Refbacks

  • There are currently no refbacks.