Antonija Cvijić's Attitude to Children's Play in the Work ''Rukovođ Za Zabavište'' (Kindergarten Handbook) / Pogledi na dječju igru Antonije Cvijić u djelu „Rukovođ za zabavište“

Branimir Mendeš

Abstract


Abstract
‘‘Rukovođ za zabavište'', the work of Antonija Cvijić, one of the first kindergarten educators in Croatia, was published by the Croatian Pedagogical and Literary Association in Zagreb in 1895. On the basis of German literature and her own experience in a kindergarten in Zagreb, Antonija Cvijić elaborated in details the concept of education founded on the ideas of Friedrich Fröbel, the founder of kindergartens. Considering wider issues of kindergartens, Antonija Cvijić paid great attention to children's play. In that context she analyzed a diverse range of children's games and activities. ‘‘Rukovođ za zabavište'' can be rightly considered a capital work of preschool pedagogical thinking.


Key words: children's activities, Croatian pedagogues, Fröbel's educational system, preschool concepts, preschool education

 

---

 

Sažetak
Godine 1895. u nakladi Hrvatskog pedagoško-književnog zbora iz Zagreba objavljeno je djelo „Rukovođ za zabavišta" autorice Antonije Cvijić, jedne od prvih „zabavišnih učiteljica" u Hrvatskoj. Na osnovi njemačke literature te na osnovi vlastite prakse u zagrebačkom dječjem zabavištu Antonija Cvijić detaljno je razradila koncepciju odgoja i obrazovanja utemeljenu na idejama Friedricha Fröbela, začetnika dječjih vrtića. Razmatrajući širu problematiku dječjih zabavišta, Antonija Cvijić veliku pozornost posvećuje dječjoj igri. U tom kontekstu razmatra raznolik spektar dječjih igara i aktivnosti. Djelo"Rukovođ za zabavište" s punim se pravom može smatrati kapitalnim djelom hrvatske pedagoške misli.
Ključne riječi: dječje aktivnosti, hrvatski pedagozi, Fröbelov odgojni sustav, predškolske koncepcije, predškolski odgoj


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v16i0.960

Refbacks

  • There are currently no refbacks.