Early Childhood Commercialization and the Creation of Value "Mental Maps" / Komercijalizacija ranog djetinjstva i stvaranje vrijednosnih „mentalnih mapa“

Jasminka Zloković

Abstract


Abstract A child develops in the context of family dynamics but his/her competence and the adoption of cultural and social norms depend on his/her peers, teachers, the media and other educational environments that impact behaviour and view formation. Studies reveal that the media have radically changed the way children play and behave by neglecting the importance of creative games, critical thinking and social contacts. Confrontation against the strong global marketing directed towards greater consumption by children, indiscriminate acceptance of everything offered to children and social isolation seem to be a "mission impossible." This work presents a scientific and educational discussion of early childhood commercialization and creation of value mental 'maps' under the influence of media, consumption, games and toys. In order to effectively protect children from manipulation and aggressive attempts of downgrading the importance of family and educational institutions, the view of the inevitable need to strengthen partnership between parents and educators is promoted in this paper. The establishment of a partnership is an effective and fundamental assumption in encouraging the development and protection of children despite the fact that it appears to be a marginalized pedagogical issue in pedagogical practice.
Key words: early childhood; educators; manipulation; moral values; toys.
---
Sažetak
Dijete se razvija u dinamici obiteljskog konteksta. Međutim, njegova kompetencija, usvajanje kulturnih i socijalnih normi ovisi i o vršnjacima, odgojiteljima, učiteljima, medijima i drugim odgojnim sredinama koji imaju utjecaj na ponašanje i oblikovanje stavova. Istraživanja pokazuju da su komercijalni mediji radikalno izmijenili način na koji se djeca igraju i ponašaju zanemarujući značaj kreativnih igara, kritičkog mišljenja, socijalnih kontakata.
Suprotstavljanje snažnom globalnom marketingu usmjerenom prema dječjoj što većoj potrošnji, nekritičnom prihvaćanju svega što se djeci nudi i socijalnom usamljivanju čini se „nemogućom misijom". Rad predstavlja znanstveno-pedagošku raspravu o činjenici komercijalizacije ranog djetinjstva i stvaranju vrijednosnih mentalnih „mapa" uz pomoć medija, potrošnje, igre i igračaka. U cilju učinkovitije zaštite djece od manipulacije i agresivnih pokušaja minoriziranja značaja obitelji i odgojno-obrazovnih institucija promičemo stajalište o neminovnom osnaživanju partnerstva roditelja i odgojitelja. Uspostavljanje partnerstva odgojno-obrazovnih institucija s roditeljima jedna je od temeljnih i učinkovitijih pretpostavki u poticanju razvoja i zaštite djece, a u obiteljskoj i pedagoškoj praksi, čini se, marginalizirani je pedagoški problem. 
Ključne riječi: rano djetinjstvo; odgojitelji; manipulacija; moralne vrijednosti; igračkeFull Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v16i0.953

Refbacks

  • There are currently no refbacks.