Differences in Habitual Physical Activity of Female Students from Different Faculties / Razlike u uobičajenoj tjelesnoj aktivnosti studentica različitih studija

Snježana Mraković, Branka Matković, Antonela Nedić

Abstract


Abstract

The importance of regular physical activity (PA) in improving and maintaining health has been recognized. Future professions of the female students from the selected faculties are oriented toward preservation of health and passing of such habits to children and adults. The aim of this research was to determine the level of PA of female students from the Faculty of Kinesiology (FK), Faculty of Medicine (FM) and Faculty of Teacher Education (FTE), and the differences in PA between the groups. The sample consisted of 255 female students, 78 FK, 84 FTE and 93 FM students. Habitual PA was determined by the Baecke questionnaire. Central and dispersion parameters were calculated as well as the Kolmogorov-Smirnov test. Statistically significant differences in habitual PA between female students from FK, FM and FTE were established through the univariate analysis of variance (ANOVA). FK students conduct everyday physical activities while FTE and FM students tend to lead a more sedentary lifestyle. The study indicates the students’ need for a more frequently organized PA that would influence their understanding of the importance of PA. It will affect the relation of future physicians, teachers and professors towards children and adults in the sense of more frequent recommendations and implementations of PA.

Key words: Baecke questionnaire; health; students; studies.

---

Sažetak

Priznata je važnost redovite tjelesne aktivnosti u poboljšanju i održanju zdravlja. Buduća zanimanja studentica odabranih studija usmjerena su prema očuvanju zdravlja i prenošenju takvih navika na djecu i odrasle. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi razinu tjelesne aktivnosti studentica Kineziološkog (KIF), Medicinskog (MEF) i Učiteljskog fakulteta (UF) Sveučilišta u Zagrebu i razlike u tjelesnoj aktivnosti između tih skupina. Uzorak ispitanika činilo je 255 studentica, od toga 78 studentica KIF, 84 UF i 93 studentice MEF. Uobičajena tjelesna aktivnost određena je Baeckeovim upitnikom. Izračunati su centralni i disperzivni parametri i Kolmogorov-Smirnovljev test. Univarijatnom analizom varijance (ANOVA) utvrđene su statistički značajne razlike u uobičajenoj tjelesnoj aktivnosti između studentica KIF, UF i MEF. Studentice KIF provode svakodnevne tjelesne aktivnosti, a studentice UF i MEF naginju više sedentarnom načinu života. Istraživanje ukazuje na potrebu studenata za što opsežnijim organiziranim tjelesnim vježbanjem, kako bi se utjecalo na njihov pojam o važnosti tjelesne aktivnosti. Takav će pristup utjecati i na odnos budućih liječnika, učitelja i profesora prema djeci i odraslima u smislu češćih preporuka i provođenja tjelesne aktivnosti.

Ključne riječi: Baeckeov upitnik; fakulteti; studenti; zdravlje.Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v16i3.949

Refbacks

  • There are currently no refbacks.