How Do Today’s Children Play and With Which Toys? / Čime se i kako igraju današnja djeca?

Jasmina Klemenović

Abstract


Abstract
A toy is a material basis for children's play. It shapes children's experience, stimulates imagination, and directs their behavior, conveying the values of a certain historical period. In highly developed societies, younger and younger children are left to solitary play with things and gadgets that favor copying models of the global consumer society, glorifying various stereotypes and the use of force. The question is which toys are the most common ones in children's play in our environment? This paper presents an overview of different studies examining the criteria for the selection of toys, parents' exposure to media pressure, and children's wishes emerging from the influence of commercials. Readiness of parents to get engaged in mutual play with their children is also examined, and their developmental importance is emphasized.
Key words: children's play; mutual play of children and parents; toy selection; stereotypes.

 

---

 

Sažetak

 Igračka predstavlja materijalni temelj igre, oblikuje iskustvo djeteta, budi imaginaciju i usmjerava ponašanje prenoseći vrijednosti određenog doba. U visokorazvijenim društvima sve mlađa djeca bivaju prepuštena usamljeničkoj igri s predmetima i strojevima koji favoriziraju kopiranje obrazaca globalnog potrošačkog društva, veličaju razne stereotipe i primjenu sile. Postavlja se pitanje koje su igračke najzastupljenije u igrama djece iz našeg okruženja? Rad predstavlja pregled različitih istraživanja koja ispituju kriterije za izbor igračaka i izloženost roditelja medijskom pritisku i željama djeteta stvorenih utjecajem reklama. Ispituje se i spremnost roditelja za uključivanje u zajedničke igre s djecom i ukazuje na njihov razvojni značaj.

Ključne riječi: dječja igra; izbor igračke; stereotipi; zajednička igra roditelja i djece.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v16i0.939

Refbacks

  • There are currently no refbacks.