The Efficiency of Student-led and Demonstration Experiments in Initial Physics-Chemistry Education in Primary School/Učinkovitost učeničkih i demonstracijskih pokusa u početnom fizičko-kemijskom obrazovanju učenika razredne nastave

Stanko Cvjeticanin, Dusanka Obadovic, Ivana Rancic

Abstract


AbstractContents of materials hold an important place in the realization of the goals and tasks of initial physics and chemistry education in primary school teaching. Fourth grade students (11 years old) adopt basic concepts of various physical and chemical properties of materials. The aim of this paper is to determine the efficiency of student experiments and demonstration experiments in teaching physics and chemistry, in relation to the quality of student knowledge about materials. The research sample consisted of 136 fourth grade students in primary schools in Serbia. Experimental, comparative and descriptive - analytical methods were carried out. The survey instrument was a test (initial, final test and retest were conducted), containing two tasks on each cognitive level (Bloom-Anderson-Kratwohl taxonomy). Students who had independently performed experiments acquired greater knowledge about materials in relation to students to whom experiments have been demonstrated by the teacher. They achieved better results at the level of analysis, evaluation and creation. Key words: demonstration experiments; initial physics and chemistry education; student experiments; student knowledge of material properties.
---
SažetakSadržaji o materijalima zauzimaju važno mjesto u realizaciji ciljeva i zadataka početnog fizičko-kemijskog obrazovanja u razrednoj nastavi. Učenici 4. razreda (11 godina) usvajaju osnovne pojmove o različitim fizičkim i kemijskim karakteristikama materijala. Cilj rada je utvrđivanje učinkovitosti primjene demonstracijskih i učeničkih pokusa prilikom predavanja sadržaja fizike i kemije, u odnosu na kvalitetu znanja učenika o materijalima. Istraživanje je provedeno na uzorku od 136 učenika 4. razreda osnovnih škola iz Srbije. Korištena je eksperimentalna, komparativna i deskriptivno-analitička metoda. Instrument istraživanja je test (inicijalni, finalni test i retest) koji je sadržavao po dva zadatka putem kojih su se provjeravale sve kognitivne razine (Bloom-Anderson-Kratwohl taksonomija). Učenici koji su samostalno izvodili pokuse ostvarili su veća znanja o materijalima u odnosu na učenike kojima su pokuse demonstrirali učitelji. Postigli su bolje rezultate na razini analize, evaluacije i kreacije. Ključne riječi: demonstracijski pokusi, početno fizičko-kemijsko obrazovanje, učenički pokusi, znanja učenika o osobinama materijala.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v17i0.911

Refbacks

  • There are currently no refbacks.