Time to Reinvent the Wheel: A New Approach to Accounting Education / Vrijeme za promjene: novi pristup obrazovanju u području računovodstva

Khaldoon Al-Htaybat, Larissa von Alberti-Alhtaybat

Abstract


Abstract
In recent years, accounting has failed in several instances, primary examples being Enron and WorldCom. The educational system cannot claim that it has no part in these failures since it has played a part in shaping the practitioners that ultimately failed the system. Thus, education has to be rethought and changes should be made accordingly. This study seeks to make one such contribution. Firstly, this article examines some relevant current approaches in accounting ethics and ethical education in accounting and the corresponding role given to rules and principles, ethical theories, values, and virtues. Secondly, it presents an approach in which those rules, values and virtues are included in an interrelated, consistent manner. Finally, implications of this approach for ethical education in accounting are discussed and recommendations for standard-setters and suggestions for future research are outlined.
Key words: accounting principles; conceptual framework; ethics.

---

Sažetak
U posljednjih nekoliko godina računovodstvo se pokazalo neuspješnim u nekoliko situacija, od kojih za primjer možemo uzeti Enron i Worldcom. Obrazovni sustav ne može poreći svoju odgovornost u tim neuspjesima budući da je odigrao bitnu ulogu u obrazovanju stručnjaka koji su na kraju iznevjerili sustav. Stoga bi trebalo dobro promisliti o sadašnjem obrazovnom sustavu i u njega uvesti odgovarajuće promjene. Cilj ove studije jest u tome dati svoj doprinos. U članku se analiziraju neki važni aktualni pristupi računovodstvenoj etici i etici u obrazovanju računovođa, kao i odgovarajuća ulogu koju imaju pravila i principi, teorije etike, vrijednosti i vrline. Članak prikazuje pristup u kojem su ta pravila, vrijednosti i vrline međusobno čvrsto povezani. Na kraju se raspravlja o implikacijama koje taj pristup ima na obrazovanje u području računovodstvene etike. Navode se preporuke za donositelje standarda i prijedlozi za buduća istraživanja.
Ključne riječi: principi računovodstva; konceptualni okvir; etika.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v17i0.812

Refbacks

  • There are currently no refbacks.