Girls' and Boys' Achievements Differences in the School Context: An Overview of Possible Explanations / Postignuća djevojčica i dječaka u školskom kontekstu: pregled mogućih objašnjenja utvrđenih razlika

Josip Burušić, Maja Šerić

Abstract


Abstract
Since the 1990s until today there has been an increasing number of empirical evidence about girls' higher achievements within the educational system in the majority of developed countries. This trend is still present, even in school areas and subjects in which boys have traditionally been considered to be more successful. This article presents a critical analysis of the existing research as well as a summary of the existing findings with their possible explanations. A few groups of explanations can be separated, i.e. differences in specific abilities, personality traits, learning styles, ability to satisfy desired learning methods and differences in the interaction with teachers. Finally, this article presents findings from a wide band of research studies which presume the negative effect of teacher gender on pupils' academic achievement. The explanations of gender differences provide only a part of the possible reasons. Reviews of the existing research clearly show the lack of comprehensive, satisfactory and nonambiguous explanation of the reasons for girls' higher academic achievement.
Key words: elementary school; gender differences in academic achievement; pupil gender.

---

Sažetak
Od devedesetih godina do danas sve je više empirijskih dokaza kako su u obrazovnim sustavima većine razvijenih zemalja djevojčice uspješnije od dječaka. Taj je trend danas prisutan i u školskim područjima i u predmetima za koje se tradicionalno vjerovalo da su u njima dječaci uspješniji. Rad donosi pregled kritički analiziranih postojećih istraživanja te povezuje postojeće spoznaje uz moguća objašnjenja utvrđenih razlika. Moguće je izdvojiti nekoliko skupina objašnjenja kao što su razlike u određenim sposobnostima, obilježjima ličnosti, stilovima učenja, mogućnosti udovoljavanja poželjnim načinima učenja, odnosno razlike u interakciji s učiteljima. Na kraju, u radu su izložene i spoznaje koje polaze od pretpostavki da u pogledu školskih postignuća učenika postoji nepovoljan utjecaj spola učitelja. Objašnjenja spolnih razlika u školskim postignućima pružaju samo dio mogućih razloga. Pregledom postojećih istraživanja jasno je kako još uvijek nemamo sveobuhvatnog objašnjenja koje na svima prihvatljiv i nedvosmislen način objašnjava razloge razlika u školskim postignućima učenica i učenika u korist učenica.
Ključne riječi: osnovna škola; spolne razlike u školskim postignućima; učenice; učenici.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v17i0.800

Refbacks

  • There are currently no refbacks.