Teachers in Europe - Main Trends, Issues and Challenges / Učitelji u Europi – glavni trendovi, pitanja i izazovi

Vlasta Vizek Vidović, Vlatka Domović

Abstract


Abstract
The paper presents recent data on teacher issues and trends which reveal the points of convergence among European countries and also indicate the gap between general policy formulations and their translation into national practices. The first issue addressed is the selection of future teachers and the retention of the best qualified by securing the sustainability of quality education. In the attempts to achieve high teacher quality the greatest convergence among countries occurred in the area of teacher initial education involving "the universitation" of study programmes for all teacher profiles. Another convergence point has been the formulation of the common principles underlying teacher profiles and competences. The fourth common issue refers to the need for improvement of the induction procedure and/or supervision support to beginning teachers. One of the most emphasised topics of discussion and action has been the further professionalization of teaching including implementation of the mechanisms of external and internal evaluation of teaching.
Key words: induction to teaching profession; professionalization of teaching; teacher continuous professional development; teacher initial education, teacher competence profiles

---

Sažetak
U radu se prikazuju aktualna pitanja i trendovi u razvoju sustava obrazovanja učitelja koji otkrivaju podudaranja među europskim zemljama u tome području, kao i jaz između općih obrazovnih strategija i njihova prevođenja u nacionalne prakse. Najprije se analizira pitanje selekcije budućih učitelja i zadržavanje najbolje osposobljenih pojedinaca u zanimanju, zatim pitanje održivosti kvalitetnog sustava njihova obrazovanja. Najveća usuglašenost među državama u pokušajima da se postigne kvaliteta učitelja pojavila se u inicijalnom obrazovanju učitelja provođenjem "univerzitacije" inicijalnog obrazovanja za sve profile učitelja. Još jedno mjesto podudaranja je oblikovanje zajedničkih načela na kojima počivaju kompetencijski profili učitelja. Četvrto zajedničko pitanje odnosi se na potrebu za poboljšanjem sustava uvođenja u posao i za pružanje supervizijske podrške učiteljima početnicima. Jedno od najistaknutijih pitanja u javnoj raspravi i djelovanju je profesionalizacija poučavanja, uključujući i primjenu mehanizama vanjskog i unutarnjeg vrednovanja učitelja i njihova poučavanja.
Ključne riječi: inicijalno obrazovanje učitelja; profili učiteljskih kompetencija; profesionalizacija poučavanja; trajni profesionalni razvoj učitelja; uvođenje u učiteljsko zanimanje.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v15i0.732

Refbacks

  • There are currently no refbacks.