Factors Influencing Future Teachers' Adoption of Educational Software Use in Classroom / Čimbenici koji utječu na buduće nastavnike u primjeni obrazovnog softvera

Dragan Lambić

Abstract


Abstract

The purpose of this research is to discover factors that significantly affect the future teachers’ decisions regarding the use of educational software in teaching. The study involved nine factors and obtained 112 valid questionnaires. The results revealed that the decision of future teachers on the use of educational software in teaching was affected by six factors: the required effort, personal innovativeness, perceived ease of use, perceived usefulness, previous technical training and enjoyment in helping others (altruism). Although there are no major gender differences in attitudes towards the use of educational software, the research has shown that there are significant differences in some items associated with the opinion of their own abilities.

Key words: future teacher attitudes; gender studies; information technology adoption; teacher education

---

Sažetak 

Svrha ovoga istraživanja bila je razotkriti čimbenike koji značajno utječu na odluku budućih nastavnika o korištenju obrazovnog softvera u podučavanju. Istraživanje je sadržavalo devet faktora, a obrađeno je 112 važećih upitnika. Rezultati su pokazali da na odluku budućih nastavnika o korištenju obrazovnog softvera utječe šest čimbenika: potreban napor, osobna  inovativnost, percepcija jednostavnog korištenja, percepcija korisnosti, prijašnje tehničko obrazovanje i uživanje u pomoći drugima (altruizam). Iako ne postoje veće razlike u stavovima o korištenju obrazovnog softvera s obzirom na spol, istraživanje je pokazalo da postoje značajne razlike kod nekih čestica vezanih uz mišljenje o vlastitim sposobnostima. 

Ključne riječi: istraživanje prema spolu; obrazovanje nastavnika; stavovi budućih nastavnika; upotreba informacijske tehnologije. Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v16i3.726

Refbacks

  • There are currently no refbacks.