Mathematics Textbook as an Object of Research/Matematički udžbenik kao predmet istraživanja

Dubravka Glasnović Gracin

Abstract


Abstract

A mathematics textbook can be described as an officially authorized and pedagogically designed mathematics book written to provide mathematical knowledge to students. This description suggests the authority of the textbook - because it has been authorized by an administrative source and because it deals with authorized knowledge. This paper provides an overview of research on mathematics textbooks. The emphasis is on questions concerning the extent to which and how textbooks are used in mathematics education in Croatia and in the world. 

Research results show that mathematics textbooks are widely used in mathematics education worldwide. This finding points to the need for research on the content and structure of textbooks. Such studies are combined with the associated results on how textbooks are used in the classroom and which methods teachers apply in using textbooks in mathematics education. The results of the empirical studies show that teachers use textbooks for lesson preparation and pupils use mathematics textbooks for exercises to a great extent. These results imply that such an important role of textbooks in mathematics education deserves additional attention, with the goal of understanding and improving mathematics education. 

Key words: mathematics education; overview; research on textbook 

 

---

 

Sažetak

Matematički udžbenik može se opisati kao službeno autorizirana i pedagoški osmišljena matematička knjiga napisana s ciljem da učenicima ponudi matematičke sadržaje. Taj opis sugerira autoritet udžbenika jer ga je autorizirao administrativni izvor i jer sadrži autorizirano znanje. Ovaj članak daje pregled istraživanja matematičkih udžbenika, a naglasak je na pitanjima u kojoj mjeri i kako se udžbenici koriste u nastavi matematike u Hrvatskoj i u svijetu.

Rezultati raznih istraživanja pokazuju da se udžbenici u velikoj mjeri koriste u nastavi matematike širom svijeta. Taj nalaz ukazuje na potrebu za istraživanjem sadržaja i strukture matematičkih udžbenika. Uz to, prikazani su rezultati istraživanja o tome na koji se način udžbenici koriste u razredu i koje metode nastavnici prakticiraju prilikom upotrebe udžbenika na nastavi. Rezultati empirijskih studija pokazuju da nastavnici udžbenike većinom koriste za pripremu nastavnog sata, a učenici udžbenike koriste u najvećoj mjeri za vježbanje. Ti rezultati ukazuju na to da tako važna uloga udžbenika u matematičkom obrazovanju zaslužuje dodatnu pažnju s ciljem razumijevanja i poboljšanja nastave matematike.

Ključne riječi: istraživanje udžbenika; nastava matematike; pregled.Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v16i0.721

Refbacks

  • There are currently no refbacks.