LEADERSHIP CHARACTERISTICS OF EMPLOYEES IN SCHOOL SYSTEMS IN THE REPUBLIC OF CROATIA AND THE REPUBLIC OF SERBIA / LIDERSKE KARAKTERISTIKE ZAPOSLENIH U ŠKOLSTVU NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SRBIJE

Milica Andevski, Jasmina Arsenijević, Blago Spajić

Abstract


ABSTRACT

The aim of this research was to determine the presence of leadership characteristics and features in the employees of the educational institutions in Croatia and Serbia. Research tasks have been realized by comparing the answers of the respondents from Croatia and Serbia in relation to the evaluation of professional and leadership characteristics and personality traits, examined by the survey and scaling techniques, instruments in the form of a questionnaire and an attitude scale. The research population consists of elementary and secondary schools found on the territories of the entire Croatia and Serbia, while the research sample consists of 237 principals, teachers, professors, assistants in schools who have participated in the research in Croatia and 252 respondents who have participated in the research in Serbia. The statistical SPSS package was used for data processing (factor scores at Promax extracted dimensions, correlations and discriminant analysis). The data point to the more favourable results in the case of the participants from Croatia who, in relation to their colleagues in Serbia, show more expressed leadership characteristics .
Key words: comparison, employees in school, management in education, leadership.

-----

Sažetak
U radu se polazi od humanističko-razvojne, prema pojedincu orijentirane koncepcije odgoja i obrazovanja, odgoj se shvaća kao komunikacijsko interaktivni proces koga definiraju implicitni, neuhvatljivi i iracionalni momenti, kao i nova uloga škole fokusirana fenomenom liderstva. Populaciju istraživanja čine osnovne i srednje škole na teritoriju Hrvatske i Srbije, dok istraživački uzorak čini 237 ravnatelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika škola koji su se odazvali istraživanju u Hrvatskoj i 252 ispitanika koji su se u Srbiji odazvali istraživanju. Cilj istraživanja je utvrđivanje prisutnosti liderskih svojstava i osobina kod zaposlenih u obrazovnim ustanovama Hrvatske i Srbije, a zadaci istraživanja realizirani su komparacijom odgovora ispitanika sa teritorija Hrvatske i Srbije u odnosu na procjenu profesionalnih svojstava, liderskih karakteristika, osobina ličnosti, ispitivanih tehnikom anketiranja i skaliranja, instrumentima u vidu upitnika i skala stavova. Dobiveni podaci obrađeni u statističkom SPSS paketu (deskriptivna analiza, faktorska analiza na ekstrahiranim Promax dimenzijama, korelacije i diskriminantne analize) ukazuju na povoljnije rezultate kod ispitanika iz Hrvatske, koji u odnosu na kolege u Srbiji, bolje prepoznaju liderske osobine.
Ključne riječi: menadžment u obrazovanju, zaposleni u školi, liderstvo, komparacija, Hrvatska, Srbija.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v14i4.71

Refbacks

  • There are currently no refbacks.