Musically Talented Pupils in Slovene Elementary Schools: Gender and Age Differences in the Area of Musical Abilities / Glazbeno talentirana djeca u osnovnim školama u Sloveniji: razlike prema spolu i dobi u području glazbenih sposobnosti

Bojan Kovačič, Janja Črčinovič Rozman

Abstract


Abstract

The basic purpose of this article is to form suitable terminology and definitions for musical talent that include important fields of evaluating the characteristics of musical talent. It also aims to carry out research into some characteristics of a sample of musically talented Slovene pupils in the area of musical abilities at the elementary school level, especially from the aspect of finding possible differences related to gender and age. The research involved 86 elementary school teachers from twelve Slovene schools (city and rural) who teach first to fifth grade (6-10 year-old pupils). 86 musically talented pupils were evaluated. It is surprising that of the musically talented pupils nominated, 72.1% were girls and only 27.9% were boys. Based on the results, we tried to prove the hypothesis that gender is not a differential factor of the characteristics of most musically talented pupils in the area of musical abilities. There were only two characteristics that showed a statistically significant difference between boys and girls: the variable of listening with directed attention was expressed more by girls and tonal stability was expressed more by boys. Contrary to our expectations, age (6-10 years old) was not found to be an important differentiation factor in the characteristics of musically talented pupils in the area of musical abilities.

Key words: characteristics of musically talented pupils; factor analysis; gender and age; musical abilities; musical talent. 

---

Sažetak

Glavni cilj ovoga rada jest izraditi odgovarajuću terminologiju i definicije glazbenog talenta koji bi uključili važna polja procjenjivanja karakteristika glazbenog talenta. Također je cilj i provesti istraživanje o nekim karakteristikama na uzorku glazbeno talentiranih učenika u Sloveniji u području glazbenih sposobnosti na osnovnoškolskoj razini, posebno s aspekta pronalaženja mogućih razlika prema spolu i dobi. U istraživanju je sudjelovalo 86 nastavnika koji rade na osnovnim školama (gradskim i seoskim) u Sloveniji, a koji predaju u razredima od prvog do petog (učenici u dobi od 6-10 godina). Procjenjivalo se 86 glazbeno talentiranih učenika. Iznenađuje činjenica da su od svih nominiranih talentiranih učenika 72,1% bile djevojčice, a samo 27,9% dječaci. Na temelju rezultata pokušali smo dokazati hipotezu da spol nije razlikovni faktor karakteristika glazbeno najtalentiranijih učenika u području glazbenih sposobnosti. Uočene su samo dvije karakteristike koje su pokazale statistički značajnu razliku između djevojčica i dječaka: varijabla slušanja s usmjerenom pažnjom bila je izraženija kod djevojčica, a tonska je stabilnost bila izraženija kod dječaka. Suprotno našim očekivanjima, dob (6-10 godina) se nije pokazala važnim razlikovnim faktorom karakteristika glazbeno talentiranih učenika u području glazbenih sposobnosti. 

Ključne riječi: faktorska analiza, glazbene sposobnosti, glazbeni talent, karakteristike glazbeno talentiranih učenika, spol i dob.Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v16i4.624

Refbacks

  • There are currently no refbacks.