Differences in Opinion about the Type of Education Necessary to Implement Music Teaching in View of Song Teaching Variants / Razlike u mišljenju o potrebnom obrazovanju za nastavu glazbene kulture s obzirom na način obrade pjesme

Tamara Jurkić Sviben, Nikola Margetić

Abstract


Abstract
Within the Croatian education system there is a great awareness of the need for quality education of future teachers and of the need to continually enforce teachers' competencies. The actual implementation of music education shows quite a different and uneven quality of work in music classes. This research aims to investigate the teachers' opinions regarding different possibilities of teaching songs within music classes in relation to the education required for 1st to 4th grade primary school teachers. The assumption is that those teachers who introduce songs in class by playing it on an instrument would state that an additional music education would be needed to manage music classes (subject teacher education), whereas those teachers who introduce songs by mere mechanical reproduction would state the opposite. The research was conducted on a group of 160 teachers by using a questionnaire with a Likert scale, and for testing the difference a t-test was used. As a result, the initial hypothesis was rejected and it was concluded that far more of those teachers who do not introduce songs by playing them on some instrument deemed that an additional music education (subject teacher education) for primary school 1st to 4th grade teachers is necessary than those who do. The situation demonstrates the need for continuous systematic work on strengthening teachers' competencies in the area of music teaching.

Key words: music education; music lessons; song teaching variants; teacher competencies

---

Sažetak

U hrvatskome obrazovnom sustavu postoji velika svjesnost o potrebi kvalitetnog obrazovanja budućih učitelja i kontinuiranog jačanja učiteljskih kompetencija. Nastavna praksa izvođenja sata glazbene kulture pokazuje različitu i neujednačenu kvalitetu izvođenja nastave glazbene kulture. Ovo istraživanje želi ispitati mišljenja učitelja s obzirom na način obrade pjesme na satu glazbene kulture o potrebnom obrazovanju za izvođenje nastave glazbe od 1. do 4. razreda osnovne škole. Pretpostavlja se da će učitelji koji obrađuju pjesmu sviranjem na instrumentu smatrati da je za izvođenje nastave potrebno dodatno glazbeno obrazovanje (obrazovanje predmetnih nastavnika), a oni koji obrađuju s pomoću mehaničke reprodukcije da nije. Istraživanje koje se provodilo na 160 učitelja putem anketnih upitnika koji sadrže Likertovu skalu i ispitivanjem razlike u mišljenjima putem t-testa dovelo je do odbacivanja postavljene hipoteze i zaključka da učitelji koji ne obrađuju pjesme sviranjem na instrumentima u većoj mjeri od onih koji obrađuju smatraju da je potrebno dodatno glazbeno obrazovanje za izvođenje nastave glazbene kulture u razrednoj nastavi. Stanje pokazuje kako je potreban daljnji sustavni rad na jačanju učiteljskih kompetencija u glazbenome području.
Ključne riječi: glazbena nastava; glazbeno obrazovanje; kompetencije; način obrade pjesme

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v15i0.600

Refbacks

  • There are currently no refbacks.