THE ROLE OF COMPETITIONS IN COMPUTER SCIENCE CURRICULUM / ULOGA NATJECANJA U KURIKULUMU NASTAVE INFOMATIKE

Ljerka Jukić, Ivan Matić

Abstract


ABSTRACT

 

In the recent years, competitions in school subjects have slowly but surely occupied a prominent place in the educational process and now play an important role in motivating and inspiring students to enhance their learning. This paper presents a brief overview of the competitions in computer science in Croatia, highlighting their strengths and weaknesses and stressing their importance and application in the methodology of teaching.

Keywords: competition in computer science, development of social skills, teaching methods in computer science.

-----

SAŽETAK

 

U posljednje vrijeme natjecanja iz školskih predmeta polako ali sigurno zauzimaju istaknuto mjesto u odgojno-obrazovnom procesu te imaju značajnu ulogu pri motivaciji i inspiriranju učenika za pojačan daljnji rad. U ovom radu je dan pregled natjecanja iz informatike u Hrvatskoj, s posebnim  naglaskom na njihove prednosti i nedostatke te uz isticanje njihove važnosti i primjene u metodici nastave informatike. Također su prikazane te primjerima potkrepljene pozitivne posljedice sudjelovanja učenika na natjecanjima, poput pojačanog razvoja socijalnih i spoznajnih vještina.

Ključne riječi: metodika nastave informatike, natjecanja iz informatike, razvoj socijalnih vještina. 

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v13i3.6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.