What Kind of History-Related Knowledge Do Primary School Teachers Expect Their Pupils to Show? / Kakvo znanje o prošlosti učitelji traže od svojih učenika?

Sanja Blagdanić, Zorica Kovačević

Abstract


Abstract
This study was undertaken with the aim to identify the kind of knowledge which primary school teachers in Serbia expect their pupils to show related to the elements of history within the subject Social Environmental and Scientific Education (SESE). The data were acquired by analyzing the pedagogical documentation (373 tasks devised by teachers) and by observing 46 SESE classes devoted to elements of history. The findings show that no matter which technique of testing pupils' knowledge is applied, there is a notable predominance of demands on historical facts, rather than other forms of historical thinking, which appear only sporadically.
Key words: elements of history; historical thinking; SESE (Social Environmental and Scientific Education); testing knowledge.

---

Sažetak
Vrednovanje učeničkih znanja o povijesnim sadržajima utemeljeno na razvoju povijesnoga mišljenja pomiče fokus s učenja činjenica na ovladavanje proceduralnim znanjima. U suvremenim pristupima tim sadržajima učenje povijesnih činjenica samo je prvi korak u ostvarivanju znatno kompleksnijih ciljeva koji predstavljaju različite segmente povijesnoga mišljenja: ovladavanje vremenskim kategorijama i odnosima, razumijevanje uzročno-posljedičnih veza i povijesnoga konteksta, analizu povijesnih izvora i sl. U ovome su radu prikazani rezultati empirijskog istraživanja koje je provedeno s ciljem sagledavanja zahtjeva koje učitelji u Srbiji postavljaju pred učenike prilikom provjeravanja njihovih znanja o povijesnim sadržajima u nastavi Prirode i društva. Podaci su prikupljeni analizom pedagoške dokumentacije (373 zadatka koje se konstruirali učitelji) i promatranjem 46 sati Prirode i društva na kojima su realizirani povijesni sadržaji. Rezultati do kojih se došlo upućuju, bez obzira o kojoj tehnici provjeravanja znanja je riječ, na uvjerljivu dominaciju zahtjeva koji se odnose na znanje povijesnih činjenica, dok se ostale kategorije povijesnoga mišljenja tek mjestimično pojavljuju.
Ključne riječi: povijesno mišljenje; povijesni sadržaj; Priroda i društvo; provjeravanje znanja


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v15i0.589

Refbacks

  • There are currently no refbacks.